Välkommen till Fritids

Fritidshemmet (Fsk – åk 3)

Fritidshemmets verksamhet är öppen för elever i åk F-3. Verksamheten finns som stöd för elevernas långsiktiga utveckling och som ett komplement till skolan. 

Ansöka om fritidsplats

Ansökan om fritidsplats sker via kommunens hemsida.

Klicka här för att ta dig till kommunens hemsida.

Tider & Närvaro 

Öppettider

Fritidshemmet öppnar varje dag (måndag-fredag) kl. 07.30 fram till skolstart. 

Efter skoldagens slut till kl. 17.00
Dag före röd dag och afton stänger vi 15.00
Mellan jul och nyår samt fyra veckor under sommarlovet är fritidshemmet/klubben stängd och ingen verksamhet erbjuds.

Har du önskemål om utökad tid på morgonen (07.00-07.30) för ditt barn som är inskriven i skolbarnomsorgen, ska detta anmälas till skolans ledning. Dina önskemål måste styrkas med ett intyg från båda vårdnadshavares arbetsgivare att ni har behov av att lämna ert barn på morgonen kl. 07.00. Blankett finns under information/blanketter.


Hämtning av barn på fritidshemmet
Vi vill träffa alla vårdnadshavare, därav önskar vi att ni kommer upp och hämtar ert barn.

Vårdnadshavare ansvarar för att hämtning sker senast kl. 17.00.

Om ditt barn hämtas av någon annan måste ni vårdnadshavare meddela oss genom att använda kommentarsfunktionen som ligger under omsorgstider i Meitner, alternativt maila till fritids@lemshaga.se 

Vill ditt barn ta med en kompis hem önskar vi att detta bestäms i förväg.

Fritidshemmets verksamhet

Utifrån nyckelorden trygghet, frihet och gemenskap planerar vi vår verksamhet som bygger på elevernas behov och intresse:

  • omsorg, stimulans och ett gott pedagogiskt stöd under den skolfria delen av dagen samt under lovdagar.
  • möjlighet att disponera sin fria tid mellan lek – aktivitet – vila.
  • trivsel och gemenskap tillsammans med kamrater och vuxna.


Under veckan erbjuder vi eleverna olika pedagogiska aktiviteter där de kan välja att delta efter intresse. Det kan t.ex. vara aktiviteter som rörelse i gymnastiksalen, skapande med olika material eller uteaktiviteter.

Fritids på lov 

Information om lovdagar finns i kalendariet på Meitner. 

Anmälan till loven görs via Meitner, information ges via veckobreven. Observera att anmälan ska göras inom ett visst datum för att garantera rätt bemanning, omsorg och måltider.

Kläder & Kapprum 

Eleverna vistas mycket utomhus under dagen och det är därför viktigt att ditt barn har ”kläder efter väder”. Extrakläder, regnkläder och stövlar, ska finnas i elevernas kapprum. Elever och vårdnadshavare ansvarar tillsammans för ordningen i kapprummet. Rensa gärna med jämna mellanrum. Leksaker lämnas hemma!


Kontakta oss på
Telefon: 08-586 313 27
fritids@lemshaga.se

Välkommen!