LPP står för Lokal Pedagogisk Planering.
Syftet med en LPP är att beskriva vad eleverna ska lära sig och hur undervisningen kommer se ut, samt vad som ska bedömas och hur bedömningen kommer gå till.

En LPP kan omfatta ett eller flera ämnen samt sträcka sig över en kortare eller längre period.  En LPP är inget statiskt dokument utan kan komma att revideras utifrån elevgruppens behov allteftersom arbetet fortskrider.