• Skolstart – Vi startar terminen gemensamt i skolans amfiteater.
 • Lägerskola
  Mål
  Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna upplevelse, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, natur och miljöfrågor. Lägerverksamheten bidrar på så sätt att väcka engagemang för betydelsen av att skydda och vårda natur och miljö. Genom att förlägga lägerdagarna i början av terminen bidrar det till ett positivt samarbetsklimat i klassen inför årets arbete.
  Lemshaga kan ge två-tre dagar ledigt för klassresa som har ett tydligt syfte och mål.
  Skriftlig ansökan ska vara skolan tillhanda senast tre veckor innan beräknad klassresa startar.
  Syfte
  Skapa förutsättningar för alla att delta i olika aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse och respekt för andra.
  Planering av Lägerverksamheten sker på våren innan nästa verksamhetsår.
 • Lemshagaspelen – En idrottsdag för åk 7-9 som organiseras av idrottslärarna. Idén med Lemshagaspelen är att stärka gruppkänslan och arbeta för ett bra samarbete. Den klass som samlar ihop flest poäng får diplom och även de individuella elever som får högst poäng i respektive grenar.
 • FN-dagen – Vi genomför olika aktiviteter för att uppmärksamma FN-dagen och mänskliga rättigheter. Vi pratar om olika organisationers arbete för mänskliga rättigheter. Vår rätt till att vara olika, rättigheter, skyldigheter och demokrati. Vi vill skapa ett respektfullt klimat mellan eleverna och visa styrkan i att vi är olika.
 • Lemshagaforum – Pedagogerna på Lemshaga Akademi möts i en gemensam studiedag för att presentera och diskutera Lemshagas vision, pedagogiska riktlinjer och olika arbetssätt.
 • Halloween-firande – Fredagen innan höstlovet har vi halloweentema på hela skolan då elever och personal får möjlighet att gå utklädda under skoldagen. Inga heltäckande masker tillåts och inte allt för läskigt med tanke på de yngre barnen.
 • Grön Flagg-dagen
 • Lucia – Vi firar Lucia runt den 13 december i skolans amfiteater där alla anhöriga är välkomna. Om vädret inte tillåter går luciatåget runt under ordinarie lektioner.
 • Julbord – Köket anordnar ett julbord för hela skolan.
 • Julavslutning – Julavslutningen sker gemensamt i skolans amfiteater under kvällstid, alla anhöriga är välkomna.
 • Innebandyturnering – Även nämnd som Fair play cup är en idrottsdag för årskurs 4-6. Klasserna spelar mot varandra i en turnering, halva klassen på planen och halva i hejarklacken. Högstadieelever hjälper till som domare. Diplom delas ut för bäst samarbete och schysstast spel samt högst poäng.
 • Allaktivitetsdagen – I början på vårterminen har vi en aktivitetsdag där alla elever får välja en aktivitet som skolan anordnar. Det brukar finnas aktiviteter som skridskor, badminton/padel, skogspromenad, bakning eller skidor (högstadiet).
 • Vårstädning med hattparad – Eleverna hälsar våren välkommen med städning av skolgården och Mellangården har en hattparad i amfiteatern.
 • Skolans dag – På skolans dag hålls öppna lektioner, där alla är välkomna att delta. De yngre eleverna besöker de äldre för att se deras verksamhet och årskurs 5 håller i marknadsstånd där de säljer fika och har lotterier för insamling till sin klassresa i årskurs 6.
 • Fun Run
 • Avslutningsmiddag för solen (åk 9) – Den årliga “balen” består av mingel och tre-rätters middag i skolans matsal tillsammans med undervisande lärare och ledning för våra utgångselever. Middagen serveras av årskurs 8. Under tiden har vårdnadshavarna möjlighet att anordna ett disco i Ladan dit eleverna är välkomna efter middagen.
 • Friluftsdagar
 • Premieutdelning – Vid sommaravslutningen delar vi ut premier i Kärlek, kompetens, kreativitet och kampvilja till 4 elever i årskurs 9. Vinnarna utses av arbetslaget och presenteras av rektor.
 • Sommaravslutning – Vi avslutar terminen gemensamt i skolans amfiteater med sång av kören, tal av rektor samt styrelse och årskurs 9 får sina slutbetyg. Därefter samlas alla klasser i sina klassrum för en kort avslutning tillsammans med sina mentorer. Årskurs 9 har tårtkalas i Ladan.