Lemshaga Akademi

är en stiftelseägd icke vinstdrivande friskola för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år, där allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten. Den ligger vackert belägen i en lantlig miljö och präglas av välkomnandets etik såväl i miljön som mellan elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Skolan har en ambition att värna vårt svenska kulturarv, samtidigt som vi vill ligga i fronten vad gäller modern pedagogisk forskning och användandet av informationsteknik. Som pedagog på Lemshaga Akademi förväntas man vara en medforskande och delaktig vuxen som ser potentialen i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Hösten 2010 är skolan helt utbyggd med två parallella klasser i varje årskurs. Det totala antalet elever är 468 och skolan har ca 65 personer anställda varav ca 55 arbetar pedagogiskt i lärandet med eleverna.

Pedagogik

Vår pedagogiska profil uttrycker våra strävanden – vad vi vill vara. Dessa kan sammanfattas under tre områden:

Kunskapssyn och lärande
Det livslånga lärandet

Värdegrund
Det livsdjupa lärandet

Samhället omkring oss
Det livsvida lärandet

Läs mer under fliken “Vår vision & Pedagogisk profil“.