Klubben (åk 4 – 6)

Välkommen till Klubben.

Klubben vänder sig till elever i åk 4-6 (gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år). Hela verksamheten bygger på att eleven kan ta ett eget ansvar både genom att checka in sig själv när hen ska närvara på Klubben och checka ut när hen går hem. 

Ansökan om plats på Klubben

När eleverna går upp till årskurs 4 sägs fritidsplatsen automatiskt upp. Ni måste söka om klubben och det gör ni via kommunens hemsida /e-tjänst. Plats som står outnyttjad utan föregående anmälan i en månad kan sägas upp av Värmdö kommuns kundvals- och finansieringsavdelning. Uppsägningen sker skriftligt från kommunen med omedelbar verkan.

Klicka här för att ta dig till kommunens hemsida.

Tider & Närvaro

Klubbens lokaler finns i Storgården på mellanplanet.

Vid behov av morgonomsorg, erbjuder vi en lugn morgon på Mellangårdens fritidshem. Klubben har personal ute vid Storgården från kl. 08.00.
Mellanmål serveras ca kl. 14.30

Viktigt är att checka in när du som elev kommer och checkar ut när du går hem.
Klubben är öppen måndag-fredag och stänger kl. 16:30, omsorg efter det är på mellangårdens fritidshem som stänger kl. 17:00.

Klubbens verksamhet 

Vi erbjuder en meningsfull fritid med frivillighet, trygghet och gemenskap som nyckelord. Eleverna får möjlighet, i samspel med kamrater och pedagoger att utveckla:

  • Sociala och kommunikativa förmågor
  • Lek och rörelse
  • Skapande
  • Förståelse för regler och normer
  • Möjlighet till vila och rekreation. 

Klubben på lov

Under skolans lovdagar är Klubben öppen. Önskas omsorg under skolans lovdagar anmäls detta i förväg till Klubbens personal via Meitner. Information om detta meddelas inför varje lov på Meitner Observera att anmälan skall göras inom ett visst datum.

Kläder & Kapprum

Eleverna vistas mycket utomhus under dagen och det är därför viktigt att ditt barn har ”kläder efter väder”. Extrakläder, regnkläder och stövlar, ska finnas i elevernas kapprum. Elever och vårdnadshavare ansvarar tillsammans för ordningen i kapprummet. Rensa gärna med jämna mellanrum. Leksaker lämnas hemma!

Kontakta oss på
Telefon: 08-586 313 25
klubben@lemshaga.se

Välkommen!