• I dagsläget har vi ca 4200 barn i kö till oss på Lemshaga Akademi.
• Varje läsår tar vi in 52 elever fördelat enligt följande:
40 elever till förskoleklass, 8 elever till årskurs 4 och 4 elever till årskurs 6.
• Utöver denna intagning tar vi endast in nya elever om en placerad elev slutar.
• Läs mer om vår syskonförtur och övriga riktlinjer under fliken “köpolicy“.