• I dagsläget har vi ca 4200 barn i kö till oss på Lemshaga Akademi.
• Varje läsår tar vi in 52 elever fördelat enligt följande:
40 elever till förskoleklass, 8 elever till årskurs 4 och 4 elever till årskurs 6.
• Utöver denna intagning tar vi endast in nya elever om en placerad elev slutar.
• Läs mer om vår syskonförtur och övriga riktlinjer under fliken “köpolicy“.

OBS! Från och med 1 januari 2024 gäller en ny regel för kö-anmälan. Detta innebär att om du ställer ett barn fött 2024 i kö innan 1 januari 2025 kommer anmälan att tas bort och du får ett mail. Läs mer på “köpolicy“.