På Lemshaga arbetar vi med pedagogisk dokumentation i form av månadsbrev.
De publiceras den första fredagen varje månad.