Resan har startat

Ett nytt kapitel eller som vi valt att kalla det en ny resa har just startat -”Resan mot Solen”. Vi som är med på denna färd en hel del människor som är med av olika anledningar. Vi har så klart alla ni ungdomar som bildat vår Venusgrupp. Alla era pedagoger är så klart också med och några av oss är dessutom mentorer. Nästa stora grupp som är med är alla ni föräldrar/vårdnadshavare och ni är faktiskt den största gruppen. Detta är många människor men det behövs fler, både hemma och på skolan, för att hjälpa till längs vägen. Summa summarum är det vi alla tillsammans som göra detta till en spännande, intressant och rolig resa mot Solen!

Vi kommer behöva många saker på vår resa och vi har i starten försökt att lägga grunden för några viktiga saker. Det första handlar om gemenskap. Här finns det många olika former av gemenskap som vi försökt jobba med. Det är gemenskap i vår nya Venusgrupp. Det är den större gemenskapen i Ladan (våra Ladandagar). Utöver dessa är det vår gemenskap runt hela venusgruppen och då är ni vårdnadshavare centrala. Alla former är viktiga för att öka känslan av trygghet.

För att sedan jobba med att öka förståelsen för vad som bidrar till gemenskap har vi utgått från alla elevers egenvalda intresseområden ex sport, konst mm. Tillsammans med andra elever som delar samma intresse hart vi diskuterat vad det är som här skapar gemenskap. Tankarna runt detta har vi sedan lyft fram till er vårdnadshavare (Picknick-kvällen) så ni också kunde bidra med era tankar runt frågan. Alla kloka idéer kan vi nu bygga vidare på när vi ska resa vidare. Dels kan det tala om för oss vad vi bör göra och det kan hjälpa oss att se när något blir fel eller saknas.


Nästa steg här handlar om vilka intressen & strategier vi har för att skapa gemenskap på rasterna. I detta steg kommer vi också att lyfta in bra strategier för samarbete och fokus under lektioner. 

Ett andra fokus i starten handlar om att få koll på vad det innebär att bli en ladanelev. Den här delen av resan handlar mycket om att få koll på hur saker fungerar som man kan använda viktiga verktyg ex iPad. När du vet vilka regler som gäller för t ex din iPad kan du skapa goda vanor/rutiner som gör din tillvaro enklare. Då kan energi läggas på rätt saker och resan blir både roligare och mer framgångsrik.

Vi pedagoger/mentorer kommer hjälpa till att fundera kring olika rutiner/vanor, men här är det viktigt att alla är med och bidrar. Några ex som är bra att lyfta:

  • Hur ordnar du en laddad iPad varje dag (innan du kommer till skolan)?
  • Hur ordnar du idrottskläder?
  • Hur gör du för att komma i tid till lektioner och ha med rätt saker?
  • Hur gör du för att mobilen hamnar i skåpet?
  • Hur gör du för att se till att du stänger av allt i din iPad som ej tillhör undervisningen när en lektion börjar?

Det som vi här lyfter som det tredje fokusområdet är komma in i alla våra olika ämnen. Detta innebär i flera fall ett möte med en ny pedagog, i nya lokaler och nytt innehåll. Vi jobbar här på att få alla att hitta sina platser (fasta), förstå hur en start och ett avslut kan se ut och hur man som elev förväntas agera. Här väntar nu spännande utmaningar i alla ämnen vi kan nämna några från det vi gör i SO.

Starten handlar om oss själva och oss som grupp. Verktyg här kommer etik och moral att vara när vi jobbar med olika dilemman. I skolan är temat ofta kopplat till det som ungdomar stöter på och fenomenet dilemma eller svåra frågor är något ni gärna får samtala om hemma. Om någon av er vårdnadshavare vill dela med sig av sina erfarenheter på plats i skolan är ni varmt välkomna!
Det som finns beskrivet i planeringen för detta område (och i alla övriga ämnen) hittar ni i Meitner/arbetsytor/SO/planering. Kort kan dock sägas här att vi efter oss själva tar steget ut i världen och ser hur andra tänker om bl a vad som kan anses rätt & orätt.

Andra halvan av terminen glider fokus över till områden som berör lag och rätt. Då kommer vi samtidigt att väva in medias roll och sociala mediers roll. Förutom innehållet i dessa områden kommer ett annat fokus vara de yrken som finns här. Om ni ser att ni sitter på kompetens/erfarenhet kring dessa områden får ni gärna höra av er!

Ett fokusområde som vi närmar oss är målsättningar för terminen. Vilka styrkor har jag? Vad kan jag utveckla? Hur trivs jag? Hur ser mitt fokus ut? Vart vill jag? Hur ska jag göra för att ta mig vidare? Dessa och andra frågor kommer vi mentorer lyfta fram när vi närmar oss utvecklingssamtalen. Börja gärna redan nu att samtala hemma om dessa frågor. Då kan detta finnas med in i skolans jobb runt dem. Sedan kan de finslipas hemma och till sist få sin bästa form vid våra utvecklingssamtal (v.40).

Vi mentorer ser att vi haft många bra chanser att börja lära känna er ungdomar och ni har redan visat många fina kvalitéer och förmågor. Det ska verkligen bli kul att se er utvecklas på vår resa!

Vi är också tacksamma för alla vårdnadshavare som kunde komma till vår picknick! Det gav oss en chans att börja lära känna även er. Vi hoppas att vi får fler fina chanser och vi ser fram emot ett fint samarbete!

Varmaste hälsningar från Venusteamet!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *