Information från skolledningen

oktober 2023 

Hej!

Välbefinnande
I höstas startade vi resan mot vårt nya tvådelade treårsmål. Den ena delen är läs-, skriv- och språkutveckling och den andra delen är välbefinnande. Den första delen har vi redan påbörjat och nu är det dags för den andra. Under måndagen v.44 (när skolan är stängd) kommer personalen att få en introduktion till målet hälsa och välbefinnande. Nästa steg blir att våra elever och ni vårdnadshavare ska med på vår spännande resa!

Gemenskap
I kölvattnet av pandemin kan vi se behovet av att få igång gemenskapen på Lemshaga igen. Gemenskap kan vi bygga på olika sätt. På skolan har vi ett förebyggande och främjande arbete för att bygga gemenskap och motverka grupperingar i klasserna. En del av det arbetet är till exempel lägerskola, idrottsdagar, blandning av klasser (i de äldre åldrarna), blandning av elever vid grupparbeten och temadagar. Vår önskan är att vårdnadshavare och “klassföräldrar” ordnar aktiviteter där föräldrar och elever kan träffas. Under åren har vi sett olika aktiviteter som till exempel en gemensam knytkalasmiddag, brännboll, klassdisco, femkamp blandat med barn och vuxna, övernattningar (obs-lite krångligare i skolan), badhus, sova i tält, julpyssel, julfika, eller en klassfest med ett enklare tema. 

Pedagoghundar
Vi planerar hur hundarna Moa och Mimmi ska få finnas i verksamheten. Med det vill vi påminna om att hundförbud för alla andra hundar fortfarande råder på vår skolgård!

Hopp
Hur kan man bemöta sitt barns oro utifrån händelser i närsamhället och i omvärlden? Rädda Barnen har bra tips på hur man kan bemöta sitt barn i oro. Se denna länk “Så pratar du med ditt barn om svåra händelser”: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/ BRIS har också bra information till föräldrar. Det finns även en föräldratelefon dit man kan ringa anonymt. Se denna länk: https://www.bris.se/om-bris/vart-arbete/bris-stodverksamhet/sa-pratar-du-med-barn-om-otacka-handelser/

Kommunikationspolicy
På Lemshaga Akademi finns en Kommunikationspolicy. I korthet betyder det att vi förväntar oss att man som förälder eller personal tar direkt kontakt med den det berör (om det inte är av mycket allvarlig karaktär, då kontaktas skolledningen). Tack för att ni bidrar till att följa den!

Hemuppgifter

En hemuppgift kan ges av flera anledningar. Ibland är det något som eleven behöver få öva på många gånger, som till exempel en läs- och skrivläxa, räkneuppgifter eller glosor. Visste ni att det krävs minst 10.000 timmar för att bli en god läsare? Tyvärr räcker tiden i skolan inte till för att bli en riktigt god läsare. Därför behöver eleverna öva på att läsa även hemma. Tänk på att ni föräldrar är deras bästa förebilder! Ibland kan en hemuppgift vara att eleven behöva göra klart något hemma som inte hanns med i skolan för att inte hamna efter. En hemuppgift ska vara förankrad med eleven och det ska vara tydligt vad som förväntas och när det ska vara klart.

Mitterminsbedömning

I år är det första gången vi provar att ge genomföra en mitterminsbedömning. Den syftar till att ge en prognos i förhållande till kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier. Betyg för åk 6-9 ges vid terminsslutet. I Meitner kommer följande publiceras på måndag v.43:

Rött – riskerar att inte nå målen.  Mer information ges av mentor/lärare innan.

Vitt – når målen (åk 6-9, i spannet E mot C)

Grönt – når över målen (åk 6-9, i spannet C mot A)

Sömn, motion och relationer

Nu när hösten kommer vill vi slå ett slag för sömn, motion och relationer. Det är tre ingredienser som gör gott och får oss att må bra. Ta hand om varandra!

Varma hälsningar, Lemshaga Akademi

Annica Kjell,           Patrik Bohjort,
Rektor                      Bitr. rektor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *