Varmt välkomna till Tellus månadsbrev för oktober. Vi har nu kommit ett bit in på höstterminen och har skapat nya rutiner som vi tillsammans har skapat. Vi har också skapat ytterligare minnen tillsammans där vi bland annat vandrat, invigt vår nya rastbod Uthus och haft lyckade utvecklingssamtal. Nedan följer dokumentation från det vi ägnat oss åt samt vad vi framöver kommer att fokusera på.

NO


Vi har fram tills nu arbetat med kapitel 1 i Koll på NO där vi har lärt oss mer om universum. Vi har haft intressanta diskussioner kring huruvida universum tar slut och vilka tankar vi har om det. Hunden Lajka har också varit ett intressant ämne där sympati har varit uppe. Det fanns skilda uppfattningar gällande etiken kring detta. Det märks att ni är intresserade av rymden då ni redan kan så mycket om den. Vi har dessutom fått lära oss hur vi gör ett fruktbatteri där ni fått använda lysdioder, isolerade sladdar och citroner. Till en början var det utmaning men ni lyckades alla att få kopplingarna att fungera. Framöver kommer vi ägna oss åt att förbereda oss inför provet samt en hel del spännande experiment som ni får se mer under kommande månadsbrev.

Matematiken


Under perioden fram tills nu har vi lärt oss om hur vi dividerar med tvåsiffriga tal både genom att dela upp talet utifrån multiplikationstabellen samt genom kortdivision. En del av er har föredragit en metod framför den andra. Genom att befästa olika metoder inom matematiken får vi en bredare förståelse och kan på så sätt skapa möjligheter för en lättare interaktion kopplat till matematiken. Vi har dessutom ägnat oss åt att sammanfatta det vi lärt oss i våra loggböcker där vi gemensamt har tagit upp viktiga begrepp och metoder. Vi inleder varje lektion med en startuppgift där ni får möjlighet att både tänka själva, i par och i grupp. Det viktigaste är inte att man blir klar utan att vi tillsammans ger möjlighet att skapa förståelse. Vi brukar dessutom påminna er att det viktigaste inte är att bli klar med uppgifterna utan att ni har förstått. Det gör heller inget att man har fel på uppgifter utan det ger möjlighet att lära sig. Språket vi använder inom matematiken på Lemshaga är till för att skapa en gemensam förståelse för olika moment. Vi brukar fråga er frågor som: finns det fler sätt och hur vet du det? Dessa frågor får er att tänka matematik och på så sätt göra er mer delaktiga i undervisningen. Det är ni elever som skapar det klassrum vi tillsammans vill ha, ett klassrum där vi har högt i tak och alla får vara en del av gemenskapen. Tiden är också en del inom COT där vi under varje lektion ger utrymme för fundering och tid att tänka.

Skrivande

Vi har under den här terminen riktat fokus på penna och papper. Att få se er snabba utveckling på handstil och kreativa bilder som sammanfattar det vi gjort under lektionerna och det ni lärt er är fascinerande. Ni har använt mindre digitala verktyg och istället fått fysiskt läromedel i majoriteten av ämnena. Framöver kommer ni att få öva på att anteckna under genomgångarna. Där kommer ni att få tips på hur ni kan anteckna och rita bilder kopplat till det ni antecknat.

Minnen skapar vi gemensamt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *