Hej alla elever och vårdnadshavare i Tellus,

Äntligen var det dags för månadsbrevet i november. Nu är det inte många dagar kvar fram till jul, det är 29 skoldagar kvar till julafton.

I Tellus har vi avklarat läsårets första SO prov, svenskprov, matematikprov och NO prov, heja oss! Vi har dessutom börjat förbereda oss inför de första nationella proven som börjar nästa vecka på onsdag, matematik och svenska.

Matematikprovet skötte ni galant och det var ett mastigt prov som ni briljerade på, sträck på er själva! Här har ni fått möjlighet att visa vilka kunskaper ni har inom talsystem, de fyra räknesätten och bråk.

Framöver kommer vi att arbeta med procent och förhållande. Där kommer ni att få utforska hur vi på olika sätt kan beskriva andelar genom procent och hur vi kan jämföra och beskriva dessa.

Nedan följer planeringen för matematiken kommande veckor.

Kapitel 4 procent och förhållande

Frågeställningar och följdfrågor

Lektion 1. Procent – beräkna antal

Lektion 2. Procent – förändring

Lektion 3. Beräkna procentandel

Lektion 4. Problemlösning – procent

Lektion 5. Jämföra och beskriva förhållande

Lektion 6. Problemlösning – förhållande

Lektion 7. Problemlösning – förhållande

Lektion 8. Proportionella samband

Lektion 9. Kunskapslogg

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska, pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder.

I Meitner finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

Förankring i kursplanens syfte

Förmågor i matematik

Problemlösningsförmågan – Eleverna tränar sin förmåga att lösa problem när de jämför tal och arbetar med mönster i talföljder. De använder också sin problemlösningsförmåga för att upptäcka hur romerska talsymboler är uppbyggda.

NO

Nu är alla proven för NO rättade och det märks att ni har goda kunskaper inom området universum. Den här veckan har vi inlett kapitel 2 som handlar om rörelse och kraft. Vi har bekantat oss med begrepp som tyngdacceleration, acceleration, gravitationskraft och retardera. Nästa vecka kommer vi att experimentera där ni får utforska och fokusera på frågan varför ett fenomen är som det är.

Rasterna utomhus har blivit mer än bra! Ni har mycket fler aktiviteter att välja bland och ovanför ser ni vårt fantastiska uthus som blivit invigt. Ge gärna fler tips på aktiviteter till Åsa och Ayla.

Med detta sagt vill vi på Tellus önska er en trevlig helg,

Maria, Krister, Viktor, Lotta och Dan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *