Ännu en månad har gått och vi har fortsatt fin fart framåt på vår resa tillsammans!

Vi mentorer styr just nu vårt fokus mot studieteknik och grunderna för att lyckas i skolan. Tillsammans kollar vi på olika filmer från UR som sätter fokus på olika fenomen som vi sedan samtalar om. Utifrån detta får alla tänka till vad som kan användas för att komma längre allmänt eller om det är så att de nya tipsen kan hjälpa till med uppsatta mål. Vi stämmer alltså samtidigt av de mål vi satte vi utvecklingssamtalen. Hemma får ni gärna göra samma sak dvs gå in och se målen och stäm av!

Ladan – tillsammans

Under terminen har Ladan haft flera olika aktiviteter/event där ni venusar varit mycket aktiva. Vi har haft flera olika utmaningar i form av spel, styrkeutmaningar och kreativa utmaningar där ni verkligen visat prov på många fina färdigheter/skills! Förutom utmaningar har ni verkligen engagerat er i våra temafredagar och här har kreativiteten verkligen varit stor!! Ni har verkligen varit med att skapa en härlig stämning i Ladan och bidragit till massor av fina stunder!

Några av alla bidrag till “Draw a duck utmaningen”

Några bidrag från “Draw a barn-utmaningen”
Fler saker kommer och det är bara att hänga på!

SO

Vi har avslutat vårt fokus på etik och olika religioner. Det betyder dock inte att vi ”tappar detta helt”. Vårt nya fokus ligger i lagars och medias makt och här finns många kopplingar till t ex etik och moral. Övergången lägger vi i ett mycket viktigt fenomen som hänger samman med både vårt förra område och vårt nya nämligen källkritik. Vår förmåga att tänka källkritiskt är kanske en av de viktigaste i det informationssamhälle vi lever i. 

Med denna grund kommer vi ta oss in en värld av lagar, brott, vittnen, gärningspersoner, media och politik. Starten är i ett scenario som gör alla till vittnen och från denna start kommer vi följa händelsen och se hur den växer och tar oss in i olika roller och till olika delar av rättssamhället. Vi kommer på vägen skapa saker som vi hoppas kunna visa för fler vad det lider…

Vi mentorer hälsar er alla en fin fortsättning på månaden och vi kör full fart nu mot “ljusare” tider då många ljus tändas!

/Venusteamet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *