Vi har nedräkning nu…bokstavligt i vår mysiga Lada! Med några få dagar kvar som innehåller lucia och avslutning når vi inom kort ett delmål på ”Venusresan”! Vi kan se tillbaka på en termin som gett oss goda chanser att lära känna varandra, många möjligheter att lär sig nya saker och fina tillfällen att tänka kloka tankar! 

Mentorstiden & vårt arbete med normer & värden

Ett tydligt fokus vi haft tillsammans den senaste tiden har varit; Hur kan jag som elev komma längre och utvecklas? Med det som fokus har vi lagt ned tid på studieteknik där vi undersökt grunderna till god studieteknik. Där kan vi se att sömn, mat och vila lägger grunden. Med denna grund har vi sedan bygga vidare med bitar som planering, hur undviker vi att skjuta upp (prokrastinera), hur man kan behålla fokus mm. Vi har återkommande kopplat det vi se till hur det kan omsättas till det man gör själv som elev och vi har sett om de nya idéerna kan hjälpa till med de redan satta målen i IUP. För att det ska vara lättare att se detta och gå tillbaka till det som tänks har det samlats på en egen sida i IUP (denna hittar ni via Meitner och den vi fyllde i tillsammans vid utvecklingssamtalet). 

Vi har även in liten skala börjat se hur kan hitta fler strategier för fokus i klassrummet. Finns det saker som ger oss mer fokus om vi t ex få känna på något som är mjukt eller hårt. De som märker att dessa saker är till stöd (i de utvärderingar vi gör) kommer kanske hitta saker att fortsätta använda sig av medan andra ser att det inte är det man behöver.

Med start nu i december har vi börjat skifta fokus från individ till grupp. Vi vill nu sätter mer fokus på hur fungerar du i grupp och vad är bra och positivt i en grupp. Här kan vi utgå från alla kloka tankar som venusarna hade redan i starten av terminen. Vi kallar dessa idéer nu för ”klassmart”. Dessa tankar har vi nu använt för att se vad vi har som styrkor och vad vi kan utveckla. Alla har också valt ut saker som man vill ha extra fokus på nu framöver. Tillsammans innebär detta att vi kommer väva in fler moment av ”lek”, samarbete och runt detta ha stort fokus på hur vi kommunicerar och vad som då är bra sätt att göra detta på. Målet är att få syn på hur vi nu kommunicerar och se vad som är klokt och vad vi behöver jobba med, tillsammans!

Vi vill med detta fokus även lägga en grund till det vi startar med efter jul. Då kommer vi alla att läsa boken ”Depphjärnan – för unga”. När vi säger alla menar vi alla i hela Ladan. Anders Hansens bok vill vi använda för att kunna förstå mer vad som påverkar vårt mående och få idéer om hur vi själva kan göra för att påverka hur vi mår. Då stora delar av skolan kommer läsa böcker av Anders H. Vill vi passa på att julklappstipsa alla er vårdnadshavare om att hänga på i läsandet/lyssnandet! Hela vårterminen kommer plocka upp denna bok på olika sätt!

SO

Hur svårt kan det vara att vara källkritisk? Ibland är det lätt, men kanske oftare är det svårt. Därav har vi börjat jobba med en form av ”ramsa” som kan hjälpa till med kloka saker att göra när det är dags att vara källkritisk. Fråga gärna hemma vad BF-POJK-FS kan tänkas stå för…

Den källkritiska förmågan har vi sedan testat som olika personer/roller i den ”Händelse” som våra lektioner byggt på. Händelsen där en olycka kanske är något mer, har vi studerat först som vittne. Sedan som reporter för en stor dagstidning och över till att vara polis. Här har vi tagit med oss kunskaper om dels deras roll allmänt i samhället och sedan kopplat det till rollen vid ett brott. När vi även fått förståelse för det stöd som samhället ger vi ett brott stämde vi av första delen i det område vi jobbar med. 

Fortsättningen nu har landat i rollen som åklagare och snart står alla i denna roll i ”rättssalen”. Vad är anklagelsen och vad är det tänkta straffet? När vi landat i detta kommer vi söka svaren på var makten över allt detta ligger och hur det går att påverka lagar i Sverige.

För att knyta samman detta sista månadsbrev vill vi mentorer så klart tacka för allt roligt och allt lärorikt vi fått vara med om tillsammans med er Venusar och alla er vårdnadshavare!

Vi önskar er nu en fin avslutning på året med fin helger och sedan tillönskar vi er alla ett GOTT NYTT ÅR!

/Varmaste hälsningar Venusteamet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *