Information från skolledningen

december 2023 

Hej!

Tack för en fin termin
Vi vill börja med att säga stort, stort tack för en fin och harmonisk termin. Tack för gott samarbete med våra barn, tillit, lyssnande och tålmodighet. Tack för er delaktighet och känsla av ansvar i och för skolan och för glada blickar och värmande “Hej!” vid möten på skolgården. Vi gör vår skola trygg, varm, välkomnande och utvecklande. 

Välbefinnande och samtal
Fler och fler föräldrar frågar oss om råd och tips på hur de kan prata med sina barn om både alldagliga vardagsföreteelser och när det inte blivit som tänkt. Hur pratar man med sitt barn om oro, vänskap, konflikter, ensamhet, ilska, kärlek eller rädsla? Vi på skolan är stolta och glada för att ni vänder er till oss med dessa frågor. Det gör att vi känner ert förtroende och dessutom utvecklas vårt samarbete. I dagsläget har vi varken någon guide eller samtalsmall, däremot har vi planer på att ta fram en sådan. Tills dess att vi har något sådant på plats så kan vi varmt rekommendera detta stöd från Bris –Stöd och råd för vuxna | Bris – Barnens Rätt i Samhället

Betyg och bedömning
Nu till jul får några elever sina första betyg i grundskolan och andra sina näst sista. Vi rekommenderar er att ta del av information samt filmer från Skolverket kring betygssättning:

Hur sätter lärare betyg?

Så går betygssättning till – en film för vårdnadshavare

Föräldrakoordinatormöte

Vi har regelbundna föräldrakoordinatormöten som är mycket trevliga, uppskattade. Det är ett viktigt verktyg för oss för att utveckla samarbete mellan hem och skola. Är du nyfiken på att bli en större del av gemenskapen är du varmt välkommen att bli föräldrakoordinator. Protokollet finns att läsa här: Föräldrakoordiatormöte 6 dec. 2023.pdf

Vår väg och kösituationen på morgonen – sväng höger, tack!

Som ni vet har vi ett knepigt trafikläge vid skolans utfart på Ingarövägen. För att underlätta i trafiken önskar vi att ni som lämnat era barn och ska köra ut mot Ingarö svänger höger och vänder i rondellen vid Coop. På så vis kan vi minska olycksrisken då antalet bilar som behöver korsa båda körfälten minskar. 

Julavslutning och parkering
Vi har vår traditionsenliga julavslutning i amfiteatern den 21 december kl.17:30. Mars kommer sälja fika till förmån för deras klassresa. Vid Lucia fungerade parkeringen riktigt bra och vi vill tacka er för hänsynstagande, anpassad hastighet och trevligt bemötande. Vi efterlyser frivilliga parkeringsvakter som kan hjälpa oss vid julavslutningen då vår personal behöver vara med våra elever.  Ni som är intresserade anmäl er till patrik.bohjort@lemshaga.se.  Klä er varmt och kom och njut av sång, musik och en riktigt julstämning!

Vårterminen börjar 9 januari
Fritids öppnar den 2:a januari. Hela skolan är stängd den 8:e och så även fritids. Vårterminen börjar den 9 januari och eleverna följer sitt schema. Under jullovet kan det bli smärre schemaändringar därför är det ett tips att titta på schemat någon dag innan.

God jul och Gott nytt år önskar, Lemshaga Akademi

Annica Kjell,           Patrik Bohjort,
Rektor                      Bitr. rektor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *