Hej alla elever och vårdnadshavare i Tellus,

Nu har äntligen vårterminen börjat efter ett välförtjänt jullov och vi har avklarat den första veckan på terminen. Tänk att det är sista terminen på mellanstadiet och nästa termin går ni på högstadiet. Vi ser fram emot att få ännu en termin tillsammans med er.

Under veckan som varit har vi i engelskan både fokuserat på grammatiken men även övat på gamla nationella prov i läsförståelse, hörförståelse och den skriftliga förmågan. Under nästa vecka kommer vi att öva på tidigare nationella prov i matematik. Dessa övningar är inte ett bedömningstillfälle utan för att ni ska få en bättre förberedelse inför kommande nationella prov.

För att knyta an till ovanstående bifogar jag provschemat för att ni ska få en överblick över de nationella proven.

NO

Terminens första lektion inledde ni med bravur. Nedan finner ni resultatet av detta. Tellus röd läste ur boken Koll på NO och fick inspektera sina urdjur med mikroskop. Berätta gärna hemma vad ni såg. Tellus grön kommer att få skapa sina urdjur under nästa vecka. Vi har läst klart kapitel 3 där vi fått lära oss om livets utveckling. Vi har dessutom påbörjat ett projekt där vi kommer att arbeta med programmering och AI och ställa oss frågan hur den utvecklingen påverkar vår framtid. Det ska bli intressant att följa er kreativitet där slutprodukten kommer att vara planscher utifrån olika teman kopplat till artificiell intelligens (AI). Vi kommer dessutom knyta an projektet till boken Skärmhjärnan skriven av Anders Hansen. Ni har under veckan fått fundera kring frågan “vad behöver du för att må bra?”. Diskutera gärna hemma om vad det är för något som ni behöver för att må bra.

Teknik

Under nästa vecka inleder vi projektet programmering där slutprodukten kommer att vara programmerade microbits – mer information finns i kommande månadsbrev.

Matematik

Äntligen har vi fått påbörja en ny bok inom matematiken. Ni har fått nya loggböcker där vi kontinuerligt sammanfattar det vi lärt oss och begrepp vi arbetat med under lektionerna, ni har även fått övningsböcker och läroböcker. Första kapitlet har vi lärt oss mer om decimaler och hur vi avrundar dessa. Nästa vecka kommer vi att arbeta med talföljder, bråkform och division av heltal.

Idrotten och SO

Under nästa vecka fortsätter vi med världen i SO.
Tellus grön kommer att ha utelekar under tisdagens idrottslektion.
Fair play cup onsdag där vi utgår från ordinarie schema – mer information inom kort!
Bägge klasserna har vinterjogging under torsdagens idrottslektioner.

Trevlig helg,

Maria och Krister

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *