Information från skolledningen, januari

Hej!

Vi hoppas att ni har haft en skön julledighet och haft möjlighet att koppla av ett par dagar. Här kommer information från skolledningen. Mycket av informationen har vi skrivit tidigare om men vi tänker att i så här början på terminen kan det vara bra med en liten påminnelse.

Kalendarium på Meitner

Här är platsen för vad som kommer hända under terminen. Det är bra att gå in och titta i kalendariet minst en gång i veckan.

Ledigheter

Vi är restriktiva med ledigheter eftersom det är skolplikt.

Lokal pedagogisk planering

Det ska finnas uppdaterade lokala pedagogiska planeringar i alla ämnen. Här finns information om syfte och mål med varje ämnesområde. Planeringarna hittar ni på Meitner.

Återkoppling

Vi ger minst en skriftlig samt en muntlig återkoppling per termin i varje ämne (mellan- och högstadiet). Utöver detta görs en mitterminsbedömning (v.15) som ger en prognos över måluppfyllelsen.

Klassråd och gårdsråd

Klassråd ska hållas en gång i månaden. Två representanter till Gårdsråd samt SAM och PUG utses. Frågor på klassråd tas till Gårdsråd och sedan SAM och PUG. Eleverna besöker SAM och PUG två gånger per läsår.

Månadsbrev

Varje månad skriver mentorer ett månadsbrev. Det ska publiceras första fredagen i ny månad. 2 februari, 1 mars, 5 april, 3 maj samt 7 juni. Däremellan kan vi komma att publicera fler, men det är minst. Våra månadsbrev fokuserar på det som är en del av Lemshagas filosofi – kreativa projekt och pedagogisk dokumentation. En bild kan säga mer än tusen ord.

Kurator

Vår skolkurator Thobbe är här 9-16 varje dag. Han arbetar på individ, grupp och organisationsnivå.

Skolsköterskan

Vår nya skolsköterska Linnea Liljeskär börjar på heltid den 15 januari. Skolsköterskans arbete är främst basprogrammet (vaccination och hälsosamtal) samt skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vid skador och sjukdomar (som inte skett på skolan) kontaktar ni i första hand vårdcentralen.

Allaktivitetsdag Ladan och Storgården 2 februari, Mellangården 14 februari

Arbetslagen planerar och informerar elever och vårdnadshavare om dessa.

Utvecklingssamtal 5, 6, 7 februari

Skolan är öppen halvdagar och årskursspecifik information kommer senare. Fritids är öppet hela dagen. Inbjudan kommer.

Inspirationsmässan 13 mars

Högstadiet bjuds på en inspirerande mässa om yrkesval och livsval. Vi söker inspiratörer som vill komma och träffa våra elever och prata cirka 20 min om sitt yrke. Ta kontakt med Maria K-W.

Prao v.18 för åk 8

Vi flyttar praon för att passa in detta med nya dagar för rättning av NP.

Rättning av nationella prov 29-30 april

Under vårterminen genomför åk 3, 6 och 9 nationella prov. Med anledning av detta beviljas inga ledigheter den här tiden. Lärarna träffas i ämneslag för att gemensamt rätta, sambedöma och analysera resultaten. Därför stänger skolan den 29-30 april. Fritids är öppet.

Skolans dag 24 maj från kl.12-15

Vi bjuder in till skolans dag med tema välbefinnande och språkutveckling. Just nu har vi idéer kring ett elev- föräldralopp med insamling till något, en bokbytardag, öppet hus i alla klassrum, högläsning av berättelser och poesi, stubbsittning? Allt som kan gå i hälsans och språkets tema!

Varma hälsningar, Lemshaga Akademi

Annica Kjell,
Rektor   

Patrik Bohjort,
Bitr. rektor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *