Hej Venus! 

Nytt år och januari har swishat förbi i farten, vi blickar framåt mot ljusare tider! 

Januari har varit en händelserik månad och det är flera saker som behöves nämnas. Det är många som varit sjuka i januari och det är jätteviktigt att man håller sig uppdaterad på Meitner om vad som pågår inom de olika skolämnena. Om man har varit borta en längre tid så erbjuds läxhjälp på tisdag och torsdag för att komma ikapp och missade prov tas igen på onsdagarnas omprovstid. Viktigt är att höra sig för med lärarna om vad man kan göra för att ligga i fas med övriga i klassen! 

Under hösten gjorde vi en enkät om trivsel, arbetsro och motivation som vi under mentorstimmarna har analyserat i klasserna denna månad. Ungdomarna har lyft fram många smarta och bra idéer om hur vi tillsammans kan arbeta för att skolan ska bli en tryggare plats, att framförallt klassrumsmiljön ska bli bättre för att bidra till arbetsro och hur man ska behålla motivationen uppe även under jobbiga perioder. Vi har pratat mycket om att skolan är stressig och att många upplever uppgifter och prov som stora då kunskapskraven är höga. Här har ordet prokrastinera lyfts fram och många håller med om att allt känns mycket bättre om man börjar plugga i tid. Vi kom fram till att det bidrar till en ökad motivation på så sätt att börjar man tidigt så leder det till större förståelse, vilket leder till att man lättare kan hänga med på vad som görs under lektionerna. Ett bevis är att oftast går uppgifterna och proven också bättre! 

Vi blickar framåt och fortsätter resan under februari månad med utvecklingssamtal och arbetet med “Depphjärnan” av Anders Hansen. Vårt välmående kommer ligga i fokus och detta arbetar vi gemensamt med under mentorstimmarna men också under olika ämneslektioner!

Slutligen hade vi idag den 2/2 en fantastisk aktivitetsdag. Aktiviteterna som erbjöds var; Tårtbakartävling, Padel, Indoor Golf, Yoga & Mindfulness, Skridskor, Laga mat & bad i isvak och Skapa Film. Det blev en fantastiskt dag där elever i olika årskurser tillsammans genomförde valda aktiviteter av olika slag. Eleverna visade under dagen att tillsammans är vi som bäst och tillsammans skapar vi fina minnen och en trygghet i Ladan. 

Mvh, Venusteamet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *