Våren är här!

Vilka dagar vi haft den sista tiden. Solen strålar och himlen är blå, våra elever vägrar mer eller mindre jacka, för visst är det vår nu… Eller?

Våren är speciell på många sätt. Det finns så mycket att utforska och upptäcka. En av de roligaste sakerna tycker jag är att leta efter vårtecken. Kanske ser du de första knopparna på träden som håller på att slå ut, eller så kanske du hittar de första blommorna som börjar titta upp ur marken. Det är spännande att se hur naturen förändras från dag till dag! Vi har redan hittat yngel av okänt slag som har fått ett boende i form av ett akvarium i vårt klassrum. Ormvråkarna börjar cirkulera på ett mer vaket sätt än tidigare.

Men det finns så mycket mer att göra utomhus på våren än bara att leta efter vårtecken. Du kan till exempel ta med dig en boll för att spela King eller fotboll vilket flera av er gjort i veckan.

Så låt oss ta vara på våren och njuta av allt det roliga som finns att göra utomhus. Det är en tid för lek, äventyr och nya upptäckter!

No-Vår naturruta

Vi utforskar vidare i våra naturrutor parallellt med experiment i kemi kopplat till våra rutor så som kretslopp, vatten som lösningsmedel, fotosyntes och vattenmolekylens faser, atomer, molekyler. Under vår resa har vi fördjupat oss i en värld av växter och djur, från små mossor till träd och märkliga svampar och lite till.

Vi har börjat med att utforska mossornas värld. Kvastmossa, husmossa, väggmossa, björnmossa och hur dessa små mossor trivs och lever på olika platser. Vi har sett hur de skapar små oaser av grönska och erbjuder skydd åt småkryp och insekter.

Därefter stod lavarna på tur. Med kartlavar som kartläsare har vi utforskat skogens lavar. Fönsterlav, renlav, Islandslav, blåslav. Vi har till och med hittat skägglav bakom Lemshaga som är en symbol för ren luft och frisk miljö.

Vidare har vi kikat närmare på insekternas livliga värld. allt från myror till skalbaggar.

Men vi har inte glömt bort de tysta hjältarna – nedbrytarna! t ex maskar och deras viktiga roll i naturens kretslopp. Vi har sett hur de bryter ner organiskt material och återger näring till jorden, vilket gör det möjligt för nya växter och djur att växa och frodas. Men vi får inte glömma skalbaggar och flugor samt svampar.

När det kommer till svampar har vi studerat några kända svampar så som kantareller, Karl-Johan och flugsvamp och även format dem i lera. Visste ni att svampar inte bara är intressanta att titta på, utan också har en avgörande roll för vår hälsa och miljö? Vissa svampar kan producera antibiotika, som penicillin, vilket har räddat otaliga liv. Deras underjordiska nätverk av trådar, kallade mycel, fungerar som svamparnas “rotsystem” och hjälper till att absorbera näringsämnen från marken. En annan intressant sak vi lärt oss är att den del av svampen vi vanligtvis ser, själva fruktkroppen, egentligen är frukten, medan mycelet utgör själva svampen.

Och sist men inte minst, har vi tittat närmre på våra träd. Genom att studera deras löv och bark har vi lärt oss om deras olika arter och deras betydelse för vår planet. Träd ger oss inte bara syre att andas utan är också hem för många djur och växter. Våra träd är som jordens lunga.

Sammanfattningsvis har vårt arbete med naturrutor givit massor med ny kunskap och nu väntar vi på att de första knopparna ska brista och se vad som händer när vinter går till vår, till sommar.

Matematik

Under de senaste veckorna har vi fördjupat oss i decimaltal och positionstabellen. Vi har lärt oss om olika delar av decimaltal och hur de representeras i vårt nummersystem. Här är några av de viktiga begreppen som vi har arbetat med:

  • Ental: Detta är den första delen av ett decimaltal till vänster om decimaltecknet. Den representerar antalet hela enheter.
  • Tiondelar: Tiondelar är en del av ett decimaltal som följer efter ental och separeras från dem av ett decimaltecken. De representerar en tiondel av en hel enhet.
  • Hundradelar: Hundradelar är ännu mindre delar av ett decimaltal och följer efter tiondelarna. Varje hundradel representerar en hundradel av en hel enhet.
  • Positionstabell: Detta är en tabell som visar hur varje siffra i ett decimaltal representerar en specifik position. Till exempel, 3,25 har 3 som ental, 2 som tiondelar och 5 som hundradelar.

Genom att vi arbeta med dessa begrepp får barnen en djupare förståelse för tal och deras delar. De har också fått möjlighet att använda och tillämpa sina kunskaper i olika matematiska problem och situationer.

Ha det toppen allihopa!

Åsa, Marie, Åsa & Cristin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *