Den här månaden har vi förberett oss inför nästa veckas nationella prov i engelska.

Eleverna har fått svara på frågorna:

  • How do you feel about the national tests in English?
  • How have you prepared for the tests?
  • How will you make sure you have enough energy for the tests?

I och med att vi gjorde schemaändringar har även de nationella provets scheman ändrats. Bifogar dessa i separat utskick.

Sammanlagt är det tre prov där eleverna får visa sina kunskaper inom hörförståelse, läsförståelse och den skriftliga förmågan i ämnet engelska.

Välbefinnande

Under nuvarande läsår har vi fokuserat på elevernas välbefinnande utifrån olika teman. Vi i Tellus tillsammans med våra slöjdlärare bestämde oss för att ägna en eftermiddag åt elevernas kreativitet inom olika områden. Vi delade upp oss till totalt fyra stationer där eleverna i trä och metallslöjd salen fick arbeta med att konstruera sina egna smörknivar, i textilslöjden fick eleverna sticka, idrottshallen var i full gång med takt och rytm där eleverna fick dansa i grupper och sista stationen hade vi högläsning av Anders Hansens bok Depphjärnan vid en öppen lägereld. Vi passade på att grilla skumharar i och med att vi gick på påsklov samma dag. En eftermiddag både vi och eleverna har som ett fint minne från temat välbefinnande.

Under mars måndag har vi både fått uppleva snön igen men också fint vårväder som gjorde att vi passade på att ha utomhuslektioner när solen tittade fram.

Sista matematiklektionen för påsk fick eleverna en uppgift att göra kycklingar med så många geometriska figurer som möjligt, hur många former kan du hitta?

Matematik

Vi har under mars månad ägnat våra matematiklektioner till geometri där vi fått lära oss mer om area, omkrets, vinklar och tredimensionella figurer. Här fick eleverna bland annat göra sina egna tredimensionella figurer där vi både fick se rätblock, prisma, pyramid, kub och cylinder. Framöver kommer vi att lära oss mer om volym!

Teknik

Tekniklektionerna har bestått av brobygge där eleverna fått använda sina förkunskaper och kreativa förmåga till hur en bro ska konstrueras för att vara så hållbar som möjligt. Här har eleverna också fått tänka utifrån miljöns bästa där vi återanvänt material som annars skulle slängas.

Trevlig helg,

Maria, Krister, Lotta och Dan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *