I Tellus har vi haft en härlig tid tillsammans där vi avklarat både nationella prov i matematik och engelska, vi är extremt stolta över er!

Här nedan finner ni dokumentation från tiden som varit.

Under de senaste veckorna har vi ägnat våra tekniklektioner till brobygge som började med en skiss av broarna och därefter en materiallista. Här har eleverna både fått fundera kring konstruktion och estetik i sina  byggen. Det har använts limstift, restmaterial från träslöjden, återvinningsmaterial hemifrån och 3D skrivare. Det har både varit miljötänk i och med att de fått använda restmaterial och tagit med material hemifrån som annars skulle kastas. Projektet avslutas med att eleverna får skriva om sina byggprocesser samt redovisa för mindre grupper. De kommer dessutom få begrepp som är värdefulla att ha med sig till högstadiet.

Matematiken har förutom att förbereda oss inför de nationella proven handlat om area, omkrets och volym. Lektionerna ser ut som följande

  1. Startuppgift lektion
  2. Vi lär! Där kollar vi i läroboken hur de löst uppgiften
  3. Vi övar! Här gör vi några uppgifter tillsammans i boken som eleverna skriver i sina loggböcker.
  4. Jag övar! Eleverna arbetar själva med de uppgifter som finns i övningsboken.
  5. Kluringar och extrautmaningar – när eleverna är klara med övningsboken får de öva på sin problemlösningsförmåga med olika uppgifter som är kopplat till den specifika lektionen.
  6. NOK – digitala övningar för att få färdighetsträning på den genomförda lektionen.
  7. Loggboken – här gör vi en gemensam sammanfattning av lektionen där eleverna bland annat skriver om de begrepp vi arbetat med samt vilka metoder vi använt.

Eleverna får på det här sättet möjlighet att lära sig med och av varandra då vi arbetar utifrån Think, Pair, Share modellen.

Vi har även spelat olika sorters spel för att öva på enhetsomvandlingar där vi bland annat spelat Palin.

NO

Vi har ägnat våra NO lektioner åt att lära oss om kemins grunder där begrepp som atom, molekyl, kemisk förening och grundämnen varit med. Vi har både haft föreläsningar a la Maria, arbetat i aktivitetsboken, läst i läroboken, antecknat, skrivit sammanfattningar och sett filmer.

Engelska

Lektionerna har handlat om att förbereda oss inför de nationella proven med gamla nationella prov, bildanalys där ni fått skriva om vad ni sett i bilderna, läst skönlitterära böcker, skrivit avskedsbrev till läraren och engelskans grammatik. Framöver kommer vi att fokusera mycket på läsning.

SO

Ekonomin och den svenska arbetsmarknaden där eleverna fått lära sig om att vi gått från ett bondesamhälle till ett industri- och tjänstesamhälle på 200 år. Begrepp vi har pratat om är arbetsregler, fackföreningar, a-kassa och försörjningsstöd. 

Utomhuslektioner är något vi har haft i och med att vi har den vackra omgivningen runt omkring oss.

Soliga hälsningar från Tellusgänget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *