Hej alla fina familjer i Neptunus!

Den första tiden tillsammans har fokus legat på att lära känna varandra och att skapa trygghet. Vi har samtalat om hur man är en bra kompis och skapat vänskapsarmband. Vi har repeterat regler och rutiner. Tillsammans gick vi våra nya skolgårdsgränser. 

Det var härligt att gå på utflykt till skogen tillsammans. Barnen letade saker till vårt naturbingo och många lyckades fylla hela brickan. Vi lekte lekar och det goda fikat som fanns i ryggsäckarna var mycket uppskattat. 

NO

Under den senaste veckan har vi startat upp vårt arbete kring svampar. Tillsammans har vi först tagit reda på vad barnen redan kan om svampar, och det var inte lite. Vi har flera svampentusiaster har vi märkt! Vi har lärt oss om svampens olika delar, olika sorter och vad det heter. Vilka är ätliga? Vilka är oätliga? Hur tar man reda på det?

Vi har utforskat svampens livscykel och fått lära oss om sporer och svampens största del, mycelet. Vi har läst texter, tittat på film, ritat och skrivit. På friluftslivet plockade den gröna gruppen svampar som vi ska undersöka närmare med lupp. Den röda gruppen får göra det nästa vecka. 

Svenska

“Viktiga veckan” heter den text vi jobbat med denna vecka och nästkommande. Det är en poetisk text med rim. Tillsammans har vi jobbat med ordförståelse, läsförståelse och stavning. Bokstäverna S, O och M har vi fokuserat på och övat på hur man formar bokstäverna och att man alltid börjar uppifrån och ner. Det är lätt att man hittar ett eget sätt att forma bokstäver och ibland hamnar de åt fel håll. 

Normer och värden

Ett projekt vi har startat är “Pandan Pao” som är ett tematiskt arbete som ska stärka individen och gruppen. Det började med att vi fick ett brev av Pao som var nyfiken på att lära känna oss och berättade att hen kände sig ensam i djungeln. Barnen fick ge tips på hur man kan göra när man känner sig ensam och man inte valt det själv. Tillsammans skrev vi ett svar till Pao och skapade en liten bok om “mig” där de fick skriva om sig själva. Vår förhoppning är att Pao vill komma och bo med oss för att slippa känna sig ensam. 

Under fredagen delade vi in gruppen i “familjegrupper”. Syftet är att stärka sammanhållningen och förmågan att samarbeta med flera. Dagens uppdrag var att skapa en maskot och ett gruppnamn tillsammans. Det blev fina och kreativa maskotar och det märks att de tycker om att skapa! 

Med vänlig hälsning/ Pedagogerna i Neptunus

Sara, Hanna, Hendrike och Sandra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *