Author: MG

Plutos månadsbrev december

Hej alla ni! I Pluto har vi fokuserat på Rädda barnens material, Stopp! Min kropp!  Vi har arbetat med fem olika teman, Lätta och jobbiga känslor, Min alldeles egna kropp, […]

Read More

Uranus månadsbrev december -23

Hej Här kommer Uranus åk 2 månadsbrev i december.Nu har vi det härligt vintrigt på Lemshaga. Gosedjursdag Den 24 november fick alla som ville ta med sig sitt gosedjur till […]

Read More

Neptunus månadsbrev November

NO Denna månad har vi inom NO bland annat arbetat med näringskedjor och med begreppen producent, konsument, toppkonsument och nedbrytare. Arbetsområdet startades upp genom att vi tillsammans funderade kring vad […]

Read More

Plutos månadsbrev november

Hej! Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande MATEMATIK Singma Vi utforskar… Vi inleder varje lektion med att utforska dagens problem tillsammans. Vi använder oss av VT-rutinen Think-Pair-Share […]

Read More

Saturnus månadsbrev november

Kunskaper: Matematik Under oktober månad har vi Saturnus lärt oss mer om multiplikation och division. I kapitel 3 i vårt läromedel har vi övat på 4ans och 8ans tabell. Vi […]

Read More

Uranus månadsbrev november

Hej!Här kommer Uranus månadsbrev för november. SO – Känsloprojektet Vi fortsätter att arbeta med vårt känsloprojekt. Detta knyter an till Lemshagas treårsmål om psykisk hälsa. Hittills har vi arbetat med […]

Read More

Plutos månadsbrev – Oktober

Hej alla! Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande SVENSKA LäsresanUnder året i förskoleklass kommer eleverna genom Läsresan att få:* Möta olika typer av texter, författare och illustratörer.* […]

Read More