Hej alla ni!

Vi vill börja med att, återigen, hälsa er alla varmt välkomna till ett nytt och spännande läsår! Vi börjar se smått komma in i våra rutiner igen och känner oss redan hemma i villan. Eleverna trivs i sina nya klassrum och utforskar nya delar av skolgården som de inte varit på förut.

Här kommer härliga bilder från uppstartsdagar med lek och samarbete.

Svenska: Läsresan kapitel 1

Vi använder oss även detta år av läromedlet Läsresan, ett läromedel som vi är mycket nöjda med på Mellangården. Eleverna får möta olika texttyper i varje kapitel, vilket är väldigt lärorikt.

I det första kapitlet fick vi läsa berättelsen om “Cirkushunden och flickan”, en text skriven och illustrerad av Stina Wirsén. Vi har övat på att sammanfatta en berättelse, stavat ord med -ng, skrivit ord i alfabetisk ordning. 

Skrivuppgiften som kapitlet avslutades med var att skriva en inledning där karaktär och miljö beskrevs. Vi tittade på en text för att se hur vi kan använda vårt språk för att fånga läsaren och upptäckte att adjektiv är en bra sak. Eleverna fick planera sin text genom att skriva stödord kring karaktär och miljö. Sedan skrev de en kladd som vi rättade utifrån en checklista. Slutligen skrev de rent sina texter i sina skrivböcker.

Matematik: kap 1

Under den första veckan tillbaka från sommarlovet valde vi att repetera klockan med klasserna. Vi introducerade även digital tid där vi lärde oss hur man läser av och skriver klockslagen “hel, halv, kvart i och kvart över”. Vi kommer att återkomma till tid igen under årskurs 3 men ser gärna att ni lägger tid hemma på att öva klockan, både analog och digital, med era barn.

Denna vecka öppnade vi våra nya matteböcker och har börjat med det första kapitlet om kär oss mer om talen 0-10000. Vi återkommer till att öva vår taluppfattning varje år och precis enligt singaporemodellen bygger vi vidare på kunskap vi utvecklat under tidigare år. Det här året utökades talområdet från 0-1000 till 0-10000. Hittills har vi övat på att skriva tal, jämföra tal, dela upp i talsorter, talets värde samt se mönster i och fortsätta talföljder.

SO

I måndags diskuterade vi begreppet historia. Vi gav eleverna frågeställningen “Vad är historia?” och gjorde tankerutinen “Think, pair, share”. Eleverna fick börja med att lyssna på och fundera över sina egna tankar kring historia, därefter fick de samtala om begreppet med en klasskompis och slutligen lyfte vi deras funderingar i helklass. Några av de tankar som kom upp var: berättelser, spökhistorier, sånt som hänt förr, för länge sedan, något som någon kan berätta och saker som kan vara bra att veta om förr.

Vi gick sedan över till att eleverna fick skriva ned stödord kring hur de trodde att Lemshaga såg ut för ca 100 år sedan. Vad fanns på den här platsen? Vad användes den till? Hur såg den ut?

Med hjälp av sina stödord fick eleverna dagen efter använda kolkrita för att framställa sin inre bild av Lemshaga. De skrev också en kort beskrivning till.

Det här var starten av läsårets första projekt: Lemshagas historia. Vi ser väldigt mycket fram emot att få lära oss så mycket vi bara kan genom att besöka platser, läsa berättelser och studera bilder från förr.

I veckoinfon som skickas ut på Meitner kan ni läsa mer om veckan som kommer samt om när vi ska ha föräldramöte.

Glada hälsningar,

Frida, Camilla, Jonas och Saga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *