Stort tack för all givande “lära-känna” samtal vi fått ha tillsammans med er. Vi kommer fortsätta med samtal under nästa vecka, men så fort vi är klara kommer vi att starta upp den efterlängtade läsläxan. Ett stort fokus i Neptunus är arbetsro, fungerande strukturer och rutiner. Hur är vi mot varandra? Hur är en bra kompis? Hur ger vi varandra arbetsro? Det är några av frågorna vi arbetar mycket med. Vi har startat ett arbete med stjärnor, där barnen samlar “stjärnstunder”. Det är stunder med bra arbetsro och/eller när man gjort sitt bästa, lyssnat bra eller samarbetat. Syftet är att att uppmuntra bra val och bra sätt att vara mot varandra, samt en trygg miljö där vi kan fokusera på lärande. När de samlat 5 stjärnor gör vi något roligt tillsammans.

Svenska

“Sluta skratta” heter vår text som vi arbetar med just nu. Kapitlet fokuserar på ordförståelse, stavning, formning av bokstäver och meningsbyggnad. Vi försöker göra varierade aktiviteter där vi på olika sätt lär oss alla delar som främjar barnens läs och skrivutveckling. Vi har ett flertal gånger arbetar med stationer i mindre grupper där vi övat grammatik, stavning, rim och meningsbyggnad.

Matematik

Just nu arbetar vi med addition med talen 0-10. Fokus är uppdelning av tal, att två delar bildar en helhet. Vi har arbetat mycket med likhetstecknets betydelse och att det betyder att det är lika mycket på båda sidorna, precis som en våg. Att få förståelse för den kommunikativa lagen, delvis att a+b= b+a. Vi har tittat på film, spelat spel, laborerat med konkret material och löst problemlösningsuppgifter tillsammans. Tillsammans har vi upptäckt att det finns olika strategier att addera. De kan addera med hjälp av talkamrater, genom att räkna vidare, hitta på räknehändelser samt skriva likheter i addition.

SO/ Normer och värden

Vi fortsätter vårt arbete med pandan Pao och äntligen har den kommit hit till oss! Vi fick veta att hen kände sig nervös och orolig för att träffa oss. Tillsammans fick vi beskriva hur vi kan känna oss ibland när vi ska göra något som är nytt och hur det känns att komma till en grupp när man inte känner någon. Pao fick kramar av alla barnen som försäkrade hen att den kommer känna sig trygg här och att det inte fanns någonting att oroa sig för. Det ledde in oss i arbetet kring känslor som kommer sträcka sig över några veckor framöver. Under månaden som varit har vi arbetat med känslorna orolig, arg och glad. Barnen fick måla sin känsla/ eller hur de såg ut när de var orolig/ arg eller glad. Vad gör dig arg eller glad? Vad kan man göra om man vill bli glad när man känner sig ledsen? Det blev fantastiska bilder på känslor!

Vi har skapat mindre grupper i klasserna som tillsammans har och ska framöver utföra olika samarbeten tillsammans. De har fått skapa sina egna maskot, hittat på ett lagnamn och tillsammans fått fundera på hur en bra kompis ska vara. Tillsammans fick de sortera bilder med olika budskap och fundera på om det var sant eller falskt kring hur man är som en bra vän.

NO

Bokstavsarbetet med bokstaven Ii, ledde oss in på hösten och Igelkotten. Vi tog reda på vad som händer i naturen på hösten, varför löven ändrar färg och varför vissa djur går i ide eller flyttar till varmare länder. Vi målade fina höstträd och skapade igelkottar med löv. Vi lärde oss om igelkotten genom att titta på faktafilmer, läsa texter och samla fakta för att sedan skriva våran egen faktabok. Vi övar på att använda små bokstäver och skriva hela meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.

Trevlig Helg!

/ Sara, Hanna, Hendrike och Sandra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *