Hej alla!

Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande

SVENSKA

Läsresan
Under året i förskoleklass kommer eleverna genom Läsresan att få:
* Möta olika typer av texter, författare och illustratörer.
* Fundera över läsförståelsefrågor kopplade till texten.
* Utveckla sin språkliga medvetenhet genom språklekar.
* Arbeta strukturerat med bokstäver och språkljud.
* Fortsätta att träna på egen hand genom pedagogiska övningar på elevwebben.

Ord att förstå – läsning – läsförståelse
Varje text i läseboken inleds med tre ord, hämtade ur texten. Orden beskrivs med ett foto och
en mening, där ordet ingår. Orden är tänkt att hjälpa eleverna att skapa en större förståelse för texten, samt att utöka sitt ordförråd.
Vi tittar på en bild i taget. Läser ordet och meningen gemensamt. Vi samtalar om ordet så att alla elever förstår vad de betyder. Sedan hittar vi på nya meningar där ordet finns med.

Vi inleder läsningen med att läsa rubriken, tittar på första sidan och samtalar utifrån frågor som: Vad ser ni på bilden? Vad tror ni kommer att hända i den här texten?
Efter det lyssnar vi på texten en gång och efter det övar vi på att läsa med i texten.
Vi samtalar sedan vidare kring vad texten handlade om och kopplar det till veckans läsförståelseuppgift som finns i arbetsboken. I arbetsboken får eleven rita och skriva kring det aktuella ämnet som tas upp i texten.

Ipad
När eleverna arbetat klart i sin arbetsbok finns möjligheten att öva mer på läsresan elevwebb genom övningarna: bokstav och ljud, alfabetstavlan, ljudväskan, ljudpussel, bilder och ord, memory.

Veckan bokstav
Vi inleder veckans bokstavsarbete med att titta vad Ingela och Maria har med sig i bokstavsväskan. Där finns bland annat veckans bokstav, olika ordbilder, sånger/ramsor och ibland ett pyssel kopplat till bokstaven.
Vi pratar om vad bokstaven heter och vilket språkljud den har (hur den låter). Vi kommer på fler ord tillsammans där bokstaven finns med. Vi övar på att lyssna efter bokstavsljudet i början, i mitten eller i slutet av olika ord med hjälp av bildkort.

Bokstav och ljud
På Läsresans webb arbetar vi sedan vidare med några övningar där vi spårar och ljudar tillsammans. Även där undersöker vi vilka av orden som börjar eller innehåller veckans språkljud.
I arbetsboken får eleverna sedan:
* känna igen och ringa in bokstaven (versal och gemen).
* öva på att skriva bokstaven (versal och gemen).
* ringa in bilderna där de hör bokstavens språkljud.
* skriva egna ord och rita bilder.

Ipad
När eleverna arbetat klart i sin arbetsbok övar de vidare på veckans bokstav i vårt digitala läromedel skolplus med olika språkövningar.

SO

Ugglan och kompisproblemet
Som en del i vårt viktiga värdegrundsarbete tittar vi på UR serien Ugglan och kompisproblemet. Ämnen som tas upp i denna serie handlar om:
* grupptryck
* säga förlåt
* vara utanför
* hålla vad man lovar
* inte skylla på andra
* stå upp för sin kompis
* vikten av att inte avbryta varandra.

Dessa kortfilmer om kompis-dilemman, har vi som utgångspunkt när vi samtalar om hur en bra kompis ska vara och hur vi vill att vi ska vara mot varandra.

Ugglan och kompisproblemet/UR

När vi arbetar med dessa avsnitt så tittar vi på filmen tills det är dags att komma på en bra lösning på problemet. Då pausar vi och diskuterar tillsammans och eleverna får ge förslag på olika lösningar. Sedan tittar vi vidare på filmen för att se hur det löste sig och vilket budskap som filmen gav oss. Vi avrundar vårt samtal med att koppla dagens dilemma till situationer som kan ske på skolan för se i vilka situationer vi kan behöva använda oss av liknande lösningar.
Eleverna får sedan rita och skriva om dagens budskap (lösning) i deras Kompishäfte

Trevlig helg!
/Pluto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *