Hej på er,

Så roligt att just ni har hittat in till oss i Saturnus. Denna månad har vi bland annat fortsatt vår projekt kring Lemshagas historia, vi har jobbat med Läsresan där vi har fått läsa om pingviner samt utforskat kring talen 0-10000 med subtraktion och addition tillsammans med Singama (matematik). Vi har även skapat glädje och gemenskap tillsammans på Mellangården genom vårt FUN RUN som vi genomförde med fantastisk kämparglöd.

Kunskaper:

SO – Lemshagas historia

Historien om Lemshaga fortsätter i Saturnus, vi har under den senaste månaden besökt ”Ryssmuren” och Gamla brofästet på Ingarö.

Ryssmuren som vi kallar den är en mur av stora stenblock som vi kan följa från bussen ned till Mellangården. Den här muren har flera olika historier det är inte helt klart varför den en gång i tiden byggdes. Man har försökt förklara varför den finns där och det finns olika teorier. En är att den skulle hindra betesdjuren från att äta upp säden på fälten. En annan teori är att ryska fångar byggde muren. Den tredje teorin är att man byggde muren för att skydda sig från ryssarna i kriget på 1700-talet.

En annan vandring tog oss till en för eleverna hemlig plats, som visade sig vara Ingarös gamla brofäste. Eleverna fick tillsammans undersöka platsen och fundera vad som skulle kunna funnits här. När eleverna såg de stora stenblocken så började de ana att det kanske hade varit en bro just här. En bro som hjälpt Ingarös befolkning att ta sig över till Gustavsberg. De pratade om att det inte kan ha varit någon stor bro som vi har idag. När eleverna fått berätta för varandra vad just de trodde fick de sedan skriva om platsen. Efter en stunds skrivande och samtalande så fick vi höra om de olika broarna som hade varit här sedan 1836 då de började planera för den första bron. Därefter fick vi även lyssna till en berättelse som var skriven av en pedagog som fått berättelsen återberättad för länge sedan från någon som bodde på Lemshaga för väldigt länge sedan innan det var en skola. Vi fick här höra om hur en bro vaktare hjälpte båtarna och bilarna att passera under eller över bron. Vi fick även höra hur det var att vara barn på Lemshaga på den tiden.  Samt historien om barnen som togs sig in på slottet utan lov. Som då fick uppleva vita frun som sägs bo på slottet.

När vi sedan kom tillbaka till skolan fick vi tillsammans höra mer fakta om alla de olika broar som planerats och även byggts på denna plats fram tills idag. Vi fick sedan med hjälp av en faktatext och stödord skriva en egen faktatext om alla broar som tagit människor över till Ingarö från 1836-2023.

Singma – 0-10000 subtraktion och addition

Tillsammans har vi utforskat kring hur vi kan ta oss an stora tal. Vi har tillsammans använt oss av uppställning med och utan växling med addition och subtraktion. För att kunna bedöma rimligheten av våra svar har vi även testat på att avrunda talen till närmsta hundratal eller närmsta tusental för att därefter addera talet. Vi har även jobbat med problemlösning där vi mött uppgifter som krävt att vi utfört flera steg i våra uträkningar. Vi har här även samtalat om hur viktigt det är att visa på hur man tar sig an problemet. Vi har alla övat på att rita en bild genom att använda oss av blockmodellen. Vi har därefter funderat kring vilket räknesätt vi ska använda oss av för att sist skriva ett svar på den fråga vi fått.

Läsresan – Kejsarpingviner

Vi har under svenskan lektionerna läst en faktatext om kejsarpingviner och även tittat på en dokumentär om pingviner. Eleverna har under lektionerna fått arbetat med faktatexten i boken på olika sätt. Vi har tittat på “ord att förstå” vilket är 10 ord som boken har plockat ut ur texten som kan vara lite kluriga att förstå. Dessa har vi försökt sätta in i andra sammanhang. Vi har övat och genomför en diktamen på 12 ord där vi övat på ljuden lj, hj, dj, g och gj. Detta kunde vara ord som gosedjur, ljudlöst gjorde osv. Vi har övat på hur vi skriver frågor med hjälp av stödfrågorna vad, vem , hur och vart. FÖr att sedan öva på att skriva vår egna faktatext om pingviner.

Normer och värden:

FUN RUN – Mellangården

En fantastisk dag med hela Mellangårdens elever och personal. Vi peppade varandra vi sprang tillsammans och vi kämpade varje meter. En aktivitet som skapade delaktighet och gemenskap hos alla elever och pedagoger på Mellangården. När vi utvärderade tillsammans så upplevde alla elever att denna aktivitet hade varit så otroligt rolig.

Tack för en fantastisk månad

/Saturnus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *