Hej!
Här kommer Uranus månadsbrev för november.

SO – Känsloprojektet

Vi fortsätter att arbeta med vårt känsloprojekt. Detta knyter an till Lemshagas treårsmål om psykisk hälsa. Hittills har vi arbetat med följande frågeställningar:

Vad är en känsla?
Vilka olika känslor finns det?
Var sitter känslorna?
Var kommer känslorna ifrån?
Hur kan vi visa våra känslor?
Vad har vi för nytta av känslorna?

Den här veckan fick vi besök av några lärare och deras rektor från en skola i Luleå.
De ville se hur vi jobbar med singma-matte och även se hur vi skapar en tänkande kultur på vår skola, Culture of Thinking. Att arbeta med våra hundra språk (olika sätt att uttrycka oss) är också något som vi vill ska prägla oss. Att synliggöra våra känslor genom en känslotavla, var något som våra besökare fick vara med om.

Vi har tidigare gått igenom några av våra grundkänslor; glädje, ilska och sorg.
Idag pratade vi om nöjdhet. Vad är det som behövs för att vi ska känna oss nöjda? 
Grundläggande förutsättningar är: sömn, mat, vatten, kärlek och gemenskap, frisk luft och rörelse. Dessutom kan vi ha speciella platser, personer, aktiviteter som vi gillar särskilt mycket.

När känner du dig nöjd och varför?

Vi samtalade i ringen och eleverna fick sedan skriva en text till sina känsloböcker.
Vi avslutade med att eleverna fick sätta i ett kort i känslotavlan.

Känslotavlan är ett redskap för att förstå sig själv och andra.
Om någon är ledsen, eller arg tar vi andra hänsyn till det, men vill också stödja personen att byta till en annan känsla. Vi förväntar oss att man inte behåller en negativ känsla under en hel dag. Eleverna ökar sin förståelse för hur viktigt det är att samspela med varandra.
Läraren kan ganska snabbt skanna av läget i klassen genom att titta på känslotavlan.

Engelska – Feelings

Under våra engelsklektioner kommer vi också att ta upp ämnet känslor.
Gröna gruppen fick spåna fram olika känslor på engelska och vi gjorde en lek där de fick gå runt och fråga varandra: How are you? Alla hade ett kort i handen med varsin känsla och när de hade hittat ett par var de klara. Vi gjorde sedan ett arbetsblad med olika känslor och avlutade med att se ett program av The Game ur.se.

NO – Teknik

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi har tittat på hur tekniken har förändrats över tid samt några uppfinningar och hur de har utvecklats. Vi har därför samarbetat med svenska och läst i ”Läsresan” om telefonens historia. Här blev eleverna väldigt fascinerad över pektelefonen funktion, som de fått testa och ringt olika telefonnummer. Vi har diskuterat skillnaden mellan begreppen uppfinning och upptäckt samt vad är en artefakt.

För att få testa hur teknik används för att bygga och konstruera, fick eleverna i uppdrag att skissa och dokumenterar hur de skulle bygga ett så högt torn som möjligt av spagetti eller tandpetare med marshmallows. Efter en del försök konstaterade de att man behövde bygga en bredare botten för att få ett så högt torn som möjligt.

NO – Kraft och rörelse

Inom temat kraft och rörelse lär sig eleverna prova på att se sambandet mellan motkraft, tyngdkraft, tyngdpunkt, motkraft, balans, jämnvikt, dragningskraft, rörelse och friktion. Dessa begrepp finns i många lekar och rörelser. Eleverna får här klart för sig vad som sker tex när vissa material glider lättare än andra material eller hur man skapar jämnvikt med olika tyngder genom att flytta saker närmare mitten

Matematik – Volym

Hur mätte man volym förr i tiden? Som alltid utgick man från kroppen och eleverna fick då testa på att använda en handfull, grupp eller nypa. Vissa saker fick de upp mer av om de var grepp och andra om de var en handfull konstaterade. Vilka varor text våta eller torra mättes i antal i tunna, kanna och stop?

Under moment ”volym ” har vi att få möjlighet att samtala och testa på att använda sig av volymenheterna liter, deciliter och lärt sig matsked, tesked och kryddmått samt träna deras förkortning. Detta område kan vara bra att kunna hantera då vi lagar mat eller kanske ska fylla på bränsle i våra motorer. Vi diskuterade även vilka yrken denna kunskap om volym vara användbar inom tex inom sjukvården.

Med utgångspunkt från att vi ser att storhetsuppfattning är ett område eleverna behöver träna på passade det att arbeta med ”längd och höjd”. Vi repeterade från åk 1 hur man mätte förr i tiden, med kroppen som utgångspunkt aln, famn, fot och tum. Att det var inte mer än ca 100 år sedan vi började räkna med meter, decimeter och centimeter. Vårt uppdrag här är att i samarbete med ”NO – Kroppen” mäta våra kroppsdelar och dela det på hälften. Eleven ska rita upp halva din kropp, där de sedan ska sätta in rätt organ på rätt plats under tiden vi lär oss om de olika organen.

Hälsningar elever och pedagoger i Uranus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *