Kunskaper:

Matematik

Under oktober månad har vi Saturnus lärt oss mer om multiplikation och division. I kapitel 3 i vårt läromedel har vi övat på 4ans och 8ans tabell. Vi lär oss om dessa två tabeller parallellt då det finns ett tydligt mönster mellan dem och vi kan ta hjälp av den ena för att lära oss den andra. 

Under en lektion upptäckte en elev detta mönster och beskrev det för sina klasskamrater så att de också kunde få ta del av hens upptäckt. Vi hade utforskat en startuppgift där eleverna skulle testa att dela upp 24 äpplen i 4 eller 8 lika stora grupper. Vi såg att om vi delade äpplena i 4 grupper fick vi 6 äpplen i varje grupp, om vi delade dem i 8 grupper fick vi 3 äpplen i varje grupp. Då fick eleverna fundera kring om de kunde se ett mönster i de två olika kvoterna vi fått. 24/4=6 och 24/8=3. De såg att den ena kvoten var hälften så stor. Hur kunde det komma sig?

“Jo, för att vi har delat in dem i dubbelt så många grupper och då blir kvoten hälften så stor!” berättade eleven som upptäckt mönstret. Men hjälp av det här kan vi nu ta hjälp av 4ans divisiontabell för att hitta kvoten i 8ans. 

SO: FN-dagen

Den 24 oktober uppmärksammade vi FN-dagen. Detta år blev vårt fokus symboler för fred och mänskliga rättigheter. Vi började dagen med att se en kort film där vi blev påminda om vad FN är, hur det bildades och vad de gör i världen. 

Därefter tittade vi på skulpturen “Den ihopknutna revolver” skapad av Carl Fredrik Reuterswärd. När vi tittade på bilden använde vi rutinen “See-think-wonder”. Eleverna fick en stund att fundera tyst kring bilderna och därefter fick de lyfta sina tankar. Vi började med att berätta om vad vi såg. I det första steget av rutinen övar vi på att inte blanda in tyckande och funderingar. Vi samtalar en stund bara om det vi kan se. I rutinens andra steg får eleverna berätta vad de tänker om det de ser och i det sista steget lyfter vi frågor och funderingar kring det vi tittar på. Denna gång samtalade vi även kring hur vi trodde att konstnären tänkt när den gjort skulpturen och vad budskapet kunde vara. 

På detta vis gick vårt fokus naturligt över till andra symboler för fred och mänskliga rättigheter. Eleverna fick berätta om symboler de kände till som de tänkte hade med vårt ämne att göra. Med detta i ryggen kom vi fram till den sista delen av dagen då eleverna i par eller enskilt fick skapa en egen symbol för fred och mänskliga rättigheter.

Teknik: Brobygge

Som en del i vårt projekt kring Lemshagas historia har vi tagit i ämnet teknik. Efter vårt besök till det gamla brofästet kändes spännande att låta eleverna lära sig mer om broar och konstruktion. De skulle såklart få bygga egna broar! 

Då teknik är ett nytt ämne för årskursen ville vi lägga tid på att utveckla elevernas ämnesspråk. Vi började därför med att samtala kring ämnesspecifika begrepp som används inom teknik och då framförallt när det kommer till konstruktion. Dessa var till exempel fundament, konstruera, balk och fackverk. När vi hade lite förförståelse såg vi ett avsnitt som handlade om att bygga just broar. Där återkom begreppen vi tidigare mött. Efter avsnittet delades eleverna in i par och de fick skriva en ordlista och förklara de nya begreppen. 

Vid nästa tillfälle presenterade vi uppgiften. De skulle få bygga en bro med hjälp av glasspinnar, lim, kartong, kludd och tejp. Bron skulle bli så hållbar som möjligt och kunna bära 2 kg. Eleverna fick till att börja med göra en skiss över hur bron skulle se ut. Här fick de också samtala om vilka tekniker de skulle använda. När skissen var klar var det dags att börja bygga.

Självklart var vi i slutet av arbetet väldigt nyfikna på om broarna skulle klara målet, att hålla för 2 kg. Det var vi ju tvungna att testa. Alla broar höll för målet och vissa kunde bära mycket mer än så!

Tack för ännu en fin månad tillsammans!

/Saturnus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *