Hej alla ni!

I Pluto har vi fokuserat på Rädda barnens material, Stopp! Min kropp!  Vi har arbetat med fem olika teman, Lätta och jobbiga känslor, Min alldeles egna kropp, Stopp! Min kropp!, Det här är förbjudet, Bra och dåliga hemligheter.

Varje lektion har inletts med att vi har tittat på en kort film om temat, efter det har vi utifrån olika diskussionsfrågor samtal tillsammans och delat med oss av våra egna erfarenheter och tankar kring ämnet. Vi använde oss av visibel thinking rutinen: Think-pair-share för att synliggöra våra tankar. Alla ges möjlighet att först tänka en stund själv, sedan pratat med en kompis för att sen pratat i helgrupp tillsammans. Vid nästa alla tillfällen har vi även arbetat med en skapande uppgift eller ett arbetsblad koppalt till ämnet.

Normer och Värden / Ansvar och inflytande

Lätta och jobbiga känslor 

Detta tema handlar om att beskriva och berätta om känslolivet. Att vi kan känna olika känslor samtidigt och att de kan ändras snabbt. Till exempel att något först kan kännas pirrigt och bra, men en stund senare känns det varken bra eller okej längre. 

Min alldeles egen kropp 

Under detta tema pratade vi om att man är kung/drottning över sin egen kropp och ingen annan än du bestämmer över din kropp. Vi har även pratat om de privata områden vi har på vår kropp, till exempel snopp, snippa, stjärt och brösten. Men vi pratade även om att människor kan ha känsliga områden på sin kropp som man inte vill att någon ska ta på. 

Detta tema stärker barnens upplevelser av att bestämma över sin egen kropp. De får lära sig att sätta namn på sina privata kroppsdelar och får en ökad förståelse för vad som är okej och inte okej. 

På aktivitetsbladet fick alla sedan i uppgift att ringa in de privata områden en har på sin kropp och andra delar av kroppen som en upplever som känsliga.

Stopp min kropp 

Detta temat handlade om att lära sig lyssna på andras signaler och genom det även lära sig lyssna på sina egna känslor och sätta gränser för sig själv. Temat belyser vikten av att förstå gränser och integritet – både sin egen och andras. Vi har även lärt oss innebörden av begreppet samtycke.

I filmen fick vi lära oss mer om samtycke, att allt annat än ett JA betyder NEJ, och om kroppsregler och vad en ska göra om någon bryter mot kroppsreglerna. Förutom att lära oss de viktiga kroppreglerna har vi samtalat om olika sätt att hälsa på. På klassrumsdörren satte vi upp hälsningsplanchen som vi sedan testa vid flera tillfällen under veckan. Vi hälsade genom att skaka hand, klappa high five, kramas eller så hittad kompisen på ett eget hälsnings sätt (klappramsa och fist bump).

Det här är förbjudet 

Detta tema berörde uttrycket sexuella övergrepp och vad det betyder. Att det är fel och olagligt, att det aldrig är barnets fel och att vuxna finns för att skydda och hjälpa dem. Vi samlade om hur viktigt det är att våga berätta för en vuxen om en är med om något som bryter mot kroppsreglerna och lagen.

Aktiviteten denna gång var en frågesport. Inför frågesporten klippte vi ut och målade en grön tummen upp-tass (för det inte är förbjudet) och en röd stopp-tass (för det som är förbjudet). Tassarna använde vi sedan till att hålla upp för att visa vårt svar på frågorna som ställdes i frågesporten. 

Bra och dåliga hemligheter 

Detta sista tema lyfte bra och dåliga hemligheter och att barn alltid bör berätta om dåliga hemligheter för vuxna  – även om de lovat att inte säga något. Vi fick även tips och förslag på vart barn kan vända sig för att prata med någon vid behov. 

Aktiviteten denna gång var “En hjälpande hand”. Eleverna fick ett varsitt hand-arbetsblad där de fick fylla i vilka personer de känner att de kan vända sig till och ta hjälp av om det känner att de behöver prata eller berätta om en dålig hemlighet.

Vi önskar er alla en trevlig helg!

/ Plutos elever och pedagoger

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *