Hej alla fantastiska där ute!

Ännu en månad har susat förbi här på Lemshaga och vi är snart redo för jullov. Den här månaden har vi i Svenska startat upp vårt skrivprojekt “Den magiska dörren”. VI har jobbat i Läsresan med beskrivande faktatext och efterlysning av en person. Vi har undersökt vår närmiljö och testat på att vara arkeologer. I matematiken har vi haft matteprov och haft fokus på kapitlen “Multiplikation och division” samt “Längd och höjd”. Vi har även precis kommit igång med kapitlet Massa och volym.

Kunskaper:

Svenska – Den magiska dörren

Vid våra halvklasser under torsdagarna har vi satt igång vårt nya projekt “Den magiska dörren” här handlar det om att med hjälp av en stödstruktur skriva en kapitelbok. Eleverna har under de 2 lektioner som de haft fått skapa deras framsida på boken. Här skulle de försöka fånga deras magiska dörr och göra den så spännande de bara kan, det är ju nu som vi fångar läsaren till att ta just deras bok. På framsidan fick de även skriva bokens titel och författarens namn. Innan de började rita fick de i grupp fundera kring vad som skulle kunna hända bakom deras magiska dörr för att få lite inspiration kring hur de skulle rita och bygga sin berättelse.

Eleverna har sen fått börja med att skriva det första kapitlet, här handlar det om att börja beskriva karaktärerna i boken och miljön så tydligt som bara möjligt går med spänning såklart. Vi pratade innan om beskrivande ord och hur viktigt det är att få till så många adjektiv som möjligt. Som tur var så hade även Läsresan adjektiv som fokus vilket gjorde att vi övade även där på att göra beskrivande faktatext och beskrivande efterlysning. Vi övade även på sambandsord för att kunna bygga ut våra meningar med mer beskrivande ord som ger en tydligare bild av vad som beskrivs.

Genom “ord att stava” i Läsresan så har vi övat på sj-ljudet som kan stavas med sch eller ch. Ord som champinjon, schäfer och charmig. Vi har även övat på sj-ljudet som stavas med skj eller stj. Ord som stjärna, skolskjuts och rockstjärna.

SO – Lemshagas historia

Att hitta gamla saker bakom Villan trodde vi inte skulle men tänk så många skatter vi hittade. Vi hittade porslin och gamla saker av metall undra vad allt en gång har används till. Vi började med att prata om skatter och hur mycket man kunde hitta ute i naturen. Camilla som hade varit i hamnen visade upp hennes skatter av porslin med olika mönster. Vi försökte föreställa oss vad det en gång kunnat varit. Vi hittade stämplar från Gustavsbergfabriken och började läsa på om Gustavsberg. Vi skrev en faktatext om hur Gustavsberg utvecklades från 1600 talet tills nu. Från att varit en liten by till att bli en samhälle med en av landets största fabriker under 1900-talet med 1000 anställda.

Efter att ha fått veta lite om Gustavsberg tittade vi sedan på ett avsnitt om att vara arkeolog och eleverna blev nyfikna på att hitta något värdefullt. För att göra det lite till ett lite extra spännande äventyr så tog vi oss ut genom brandtrappan på övervåningen.

Å kan ni tänka er när vi kom ut att vi hittade så många saker, vi hittade porslinsbitar av tallrikar, muggar och prydnadssaker men även kedjor, ett gammalt lås och mycket mer.

Eleverna fick sedan visa upp sina saker och välja ut en sak som de sedan fick skriva och berätta lite mer om genom en uppgift som vi kallade: Mitt arkeologiska fynd här fick de skriva och rita sitt fynd för att sedan klistra in det i sin projektbok.

Matematik – kapitel: Multiplikation och division följt av Längd och höjd.

Inom matematiken har vi fått utforska kring multiplikation och division. Vi har upptäckt hur viktigt det är att alla grupper innehåller lika mycket. Vi har hoppat 8 och 4 hopp när vi har gjort tabellerna 4 och 8. Ni har även fått i läxa att lära er om dessa tabeller genom den digitala delen i Singma på nok.se.

Vi har även fått testa på att uppskatta och mäta med hjälp av enheterna centimeter, decimeter, meter och kilometer. Vi har med hjälp av kunskap kring de olika enheterna kunnat omvandla olika sträckor från centimeter till meter och från meter till decimeter eller från meter till kilometer. Eleverna har tillsammans klurat på egen hand och beskrivit hur de löser våra problem.

Vi har även haft besök av Admera Education som har intervjuat och tagit del av en av våra lektioner inne i den gröna klassen. En av intervjufrågorna vår “Vilka tips skulle ni vilja ge till de elever som precis ska börja med Singma?” Eleverna kom då fram till att våra samtal är viktiga det är här vi får testa och reflektera tillsammans. De ville även skicka med att de upplever att det är viktigt att våga testa på flera olika sätt och inte fastna i ett sätt. Att använda det material som finns och att lyssna på andras ideér då dessa kan vara bra att ha.

Ses snart igen!

Från elever och pedagoger i Saturnus på Lemshaga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *