Hej
Här kommer Uranus åk 2 månadsbrev i december.
Nu har vi det härligt vintrigt på Lemshaga.

Gosedjursdag

Den 24 november fick alla som ville ta med sig sitt gosedjur till skolan. Det var nog spännande för gosedjuren att få se hur vi har det i klassen. Några var sugna på att lära sig läsa.

FN-samling på Barnkonventionens dag

Vi bjöd in alla klasser på Mellangården till en samling i Musikladan där vi berättade om några utvalda artiklar från Barnkonventionen, sjöng sånger, visade upp kläder från olika länder och sa “hej” på olika språk.
Detta är en tradition som vi har haft under många år på Mellangården. Att uppmärksamma barns rättigheter är extra viktigt eftersom de har blivit lag i Sverige. Dessutom förstår vi att många barn inte alls har det så bra som vi har.

Matematik – Varför måste vi lära oss bråk?

I Sverige använder vi i vardagslivet inte längre tal i bråkform så mycket som förr i tiden. Men de är ändå viktiga för att förstå och kunna uttrycka storleken av olika andelar. Bråk hjälper barn att förstå talens natur och framför allt betydelsen av division. Om ett barn inte förstår hur bråk fungerar, kommer det att störa dennes förmåga att lära sig algebra senare. Vi lär oss genom att använda olika uttryckssätt. Här lyssnar ni på Uransus som har dansat och sjungit om bråk.

I Singma matematik lägger vi grunden och bygger på varje termin. Just nu arbetar vi med att förstå vad en halv är i bråkform och att ½ och 2/4 är olika bråk men att båda betecknar samma tal. För många är den vardagliga användningen av tal i bråkform begränsad till, hälften av, fjärdedelar av eller tredje del eller så säger vi ”en bråkdel av”. I vardagen är det främst när vi bakar eller ska dela upp saker och ting emellan oss vi använder bråk. När vi säger, dela upp den i fjärdedelar eller det behövs bara en halvliter så gäller det att först förstå vad en helhet är.

Här ser vi hur eleverna använder sina matematiska kunskaper även i matsalen.

NO – Kroppen

Syftet med arbetsområdet är att kunna se och beskriva människokroppens funktioner samt se hur allt hänger ihop. Målet är att eleven ska kunna berätta om några organ som finns i kroppen och dess funktion och vad människan behöver för att må bra. Vi har sett att elevernas har ett intresse i hur deras kropp fungerar och även diskussioner kring varför vi bör äta mat. Vi har precis startat upp kroppen och bekanta oss med namnen på kroppens alla delar och påbörjat förklaringen hur matspjälkningen fungerar.

Serier

De senaste veckorna har vi arbetat med serier under våra svensklektioner. En serie berättar i både bilder och ord. Det kan vara en berättelse, eller en läskig historia. Det kan vara fakta om djur, natur eller hur det var förr. Serien är kanske en rolig historia. En serie kan handla om vad som helst.

Det finns vissa saker som är speciella för serier, till exempel serierutorna. Det som seriefigurerna säger och tänker står oftast i bubblor. Det kan se ut på olika sätt beroende på om man pratar, skriker, tänker eller viskar. Ljudord tecknas eller skrivs ofta som en bild.
I serier används ofta symboler. De tar mindre plats än text. Här kommer några smakprov på våra serier som vi själva har skapat.

Inför advent

Vi förbereder oss inför advent och jul genom att dekorera i klassrummen och göra ljuslyktor som vi ska tända varje morgon i december. Det här året inspirerades vi av några papperslyktor som ser ut som en snögubbe, tomte eller ren.
Vi kommer att öppna luckor i vår ”Snällkalender” och följa kalendern från Naturhistoriska riksmuseet.

Hälsningar elever och pedagoger i Uranus.

One Comment

  1. Vilken toppenmånad! Gosedjursdagen var väldigt uppskattad av Estrid 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *