Hej!
Nu har vi börjat en ny termin och det känns skönt att vara tillbaka på Lemshaga igen. Vi ser fram emot att fortsätta projekt och lärande tillsammans!

Terminsstart vt-24

Under första veckan har vi varit ute och njutit av det vackra vinterlandskapet. På idrottslektionerna har vi passat på att åka stjärtlapp i backen vid Storgården. 

Under svensklektionerna har vi bl a lyssnat på, läst och skrivit egna dikter. Vi har skrivit dikter utifrån olika strukturer, t ex femstegsdikt och ” I morse” – dikt. (Se bild) Eleverna har också fått som läxa att skriva en egen dikt som de ska redovisa nästa vecka. I dikten uttrycks ofta en känsla, eller något som vi kan känna igen oss i. 

I morse så fick jag en söt hund. I
I morse så hörde jag min söta hund som skällde.
I morse så färgade jag min hund rosa.
I morse när jag var på promenad så kände jag mig glad.
I framtiden vill jag heta Lollo med den rosa hunden.


I morse såg jag en enhörning.
I morse hörde jag en enhörning galoppera.
I morse såg jag en regnbåge man.
I morse blev jag glad.
I framtiden ska den flyga iväg till månen

Känsloprojektet

Under våren fortsätter vi vårt känsloprojekt. Detta projekt ingår i skolans treårsmål kring hälsa och välbefinnande. Vi fortsätter att läsa och använda oss av Känsloboken av Reyhaneh Ahangaran. Där finns också en lärarhandledning som ger oss tips om hur vi läsa och använda oss av boken.

Saxat från lärarhandledningen:

”Forskning visar att skolan har stor betydelse för den psykiska hälsan hos barn och unga. Svaga skolprestationer påverkar den psykiska hälsan och den psykiska hälsan påverkar skolprestationerna. Det är också skolan som möter alla barn och ungdomar och både har möjlighet att jobba förebyggande och även fånga upp de som har det tufft.”

Varför?

Elevernas språk och kunskaper utvecklas mot målen och kunskapskriterierna i Lgr 22. Våra elevers välbefinnande främjas genom kunskaper om känslor, fysisk aktivitet, skärmanvändning, sömn och mat, normkritik, hållbar utveckling, tillhörighet, elevansvar, formativ återkoppling och mentorsskap.

Hur ska vi arbeta?

På lektionerna läser vi och arbetar med Känsloboken. Vi gör olika övningar, dramatiseringar mm. Vi fortsätter att använda oss av känslotavlan varje dag för att lära känna oss själva och andra bättre. På så sätt skapar vi respekt och ett positivt klimat i klassen.

fritidslektioner och på fritidstiden har vi fokus på hur man är en bra kompis, samarbete, positiv förstärkning, trygghet med varandra och mindfulness.. Utomhus är det fysiska aktiviteter och äventyr samt fritidsgympa inne. 

frluftslivslektionerna är vi ute i naturen och njuter av våra fina omgivningar, olika platser som eleverna har lärt känna på Lemshaga, skapar med händerna och mindfulness. Vi har lugna stunder i samlingar och under eget arbete i klassrummet, parläsning och samarbetsövningar. Sagostund, ljudbok och egen läsning bidrar till lugn och ro även på fritidstid.

Lemshaga vill vara en trygg mötesplats och därför är det även viktigt att vi arbetar aktivt med konflikthantering som eleverna själva kan vara delaktiga i och så småningom kan ta större och större del i själva.

Just nu i känsloprojektet: Den här veckan har vi läst och pratat om sömn och oro. Sömnen är viktig för vår återhämtning och att vi ska vakna utvilade för en ny dag. Vad behöver du för att somna? Hur gör du när du ska gå ner i varv och få en lugn stund innan du ska gå och lägga dig.


Vissa barn tycker om att ta ett bad, lyssna på en saga, dricka varm mjölk, lyssna på en ljudbok eller lugn musik. Ett tips är att säga tre saker som man är tacksam över och fokusera på det positiva i tillvaron. Vi har provat avslappningsövningar, massage och andningsövningar.

SO/NO

I SO har vi startat med “Vad är geografi? Geografi handlar om att lära sig om vår värld och hur allting i den fungerar tillsammans. Det handlar om platser, människor, djur, väder och mycket mer. Vi lär oss om olika länder, städer, berg, sjöar, floder och hav. Det handlar också om varför vissa platser har olika klimat, varför människor bor på vissa ställen och hur människor och naturen påverkar varandra. Vi tar först reda på är: Hur är jorden uppbyggd? vilka krafter påverkar jordytan? Vad händer vid ett vulkanutbrott? mm
Vi avslutar projektet med att lära oss fakta om länderna i Norden, hur de ser ut, vad som som kännetecknar landet och framför allt vilka huvudstäder som tillhör vilket land. Kartkunskap och orientering börjar vi med till våren.

Vi fortsätter med kroppen någon vecka till och börjar sedan med Tema Rymden som ni kommer att få höra mycket mer om senare. OBS! Vi önskar dock att ni här hjälper oss att få tag i skokartonger som ni har hemma som vi ska bygga ett vårt solsystem i 3D.

Matematik under våren

Under våren kommer vi att arbeta med följande områden i
* Vi har påbörjat arbete kring positionssystemet från 1 – 1000 som sedan mynnar ut i repetition av uppställning i addition & subtraktion.

* Att lära sig räkna och växla med pengar och få en uppfattning om pengars värde grundläggande kunskap och därför tänker vi öppna en Uranus mataffär där eleverna får stå och ta betalt och handla. Därför tänkte vi att ni får spara matförpackningar, (ursköljda), sätta en prislapp på under 50 kr (inga decimaler) och nu börja skicka med till skolan. Tar ju lite tid att få upp ett lager!


* Geometrins alla 2 – och 3 dimensionella former, ska eleverna lära sig känna igen, namnge, beskriva. jämföra och se likheter och olikheter i hörn, sidor och kanter. Inte minst hitta den symmetriska linjen i formerna.

* Eleverna ska här bygga en förståelse för vad programmering innebär och hur kod används för att ge instruktioner till digitala verktyg i vår omvärld. De börjar med att programmera analogt och övar på att beskriva och följa en kod, ge varandra stegvisa instruktioner och följa dessa.

* Begreppet massa arbetade vi med i åk 1. Nu introduceras enheter gram och vi tränar på att uppskatta massa, samt att väga lätta föremål och ange massa i gram. Vi tränar sedan på att resonera kring när vi använder de olika enheterna.

*Att lära sig vad tid är tar tid, inte minst kunna beräkna tid som vi nu ska börjar träna på. Vi börjar med den analoga klocka och går sedan över och tränar på den digital tiden efter vad de klarar behöver träna på.

*Statistik är roligt när man lär sig läsa av tabeller och diagram. De kommer att öva på att se proportionella samband där en symbol kan representera antalet två, skapa egna enkla diagram utifrån en tabell. De ska kunna läsa av antalet, beskriva och jämföra information utifrån resultatet och svara på frågor.

Hälsningar elever och pedagoger i Uranus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *