Hej alla Neptunusar!

Vintern verkar vilja hålla oss kvar ett tag, men vi ser fler och fler dagar med sol och det är härligt! Tillsammans har vi startat upp flera spännande projekt. Vi ser fram emot en roligt termin där vi tillsammans får lära oss mycket! Åter igen, tack för ert engagemang inför vår 100-dagars fest! Vi fikade tills vi storknade:)

Projekt vatten- NO

Nu pågår ett spännande projekt om vatten. Vi startade upp arbetsområdet med att prata om när vi använder vatten och vad vi behöver det till. Ganska snabbt kom vi fram till att vi inte klarar oss utan vatten. Vi har jämfört Sverige med länder som har torka, vilka likheter och skillnader som finns. Frågan kring hur vi får nytt vatten ledde oss in på vattnets kretslopp. Att det är samma vatten som går runt, runt var en aha-upplevelse för många. Vi dricker och använder samma vatten som dinosaurierna gjorde!

Efter samtal och pedagogisk film om vattenmolekyler fick vi prova i klassrummen att röra oss som dem i vattnets olika faser. Väldigt långsamt, nästan inte alls, som vattenmolekylerna i fast form. Lite snabbare som vattenmolekylerna i flytande form och ännu snabbare som de i gasform.

Idag har vi testat ett antal föremål för att se vilka som flyter och sjunker. Tillsammans har vi samtalat samt sett en pedagogisk film om densitet, vad det är som gör att vissa saker flyter och andra sjunker.

Projekt Trafik- SO

Hur rör man sig säkert i trafiken? Vad behöver man tänka på? Vad betyder alla skyltar? Vi startade upp projektet med att ta reda på barnens förkunskaper- som var många! Vi har pratat om regler och säkra sätt att ta sig fram och varför det är viktigt att följa dessa. Vi har diskuterat reflexer och jämfört hur väl man syns med eller utan dem i trafiken. 

Vi har även pratat om cykeln och vad den behöver för att vara säker i trafiken. Vi lärde oss hur en cykelhjälm ska sitta och har följt programmet “Gatsmart” vilket barnen älskat. Varje del i projektet har barnen fått jobba praktiskt med något som tillhört området för att befästa och förstärka kunskaperna vi fått. 

När vi väl kom till området med trafikskyltar bestämde vi oss för att bygga en stad. Vi skapade vägskyltar av glasspinnar och äggkartonger och placerade ut dem där vi ansåg att de behövdes. Ett roligt projekt som engagerade många! De fick även skapa egna “framtida” vägmärken och leka med tanken kring vad som skulle behövas då. Detta kommer vi senare att leda in till arbetet kring vårt samhälle.

Matematik

Inom matematiken har vi de senaste veckorna arbetat med grunderna i att mäta längd och höjd. Eleverna har tränat på att uppskatta och jämföra längd och höjd samt mött begrepp som längre, kortare, högre och lägre. Det ledde oss in på hur man mätte innan vi hade gemensamma måttenheter. Vi lärde oss om begrepp som fot, aln, spann, famn osv. Vi jämförde sedan en vuxens fot med elevernas fot. Var det alltid så lätt att mäta lika förr? Även vi vuxna har olika storlekar på fötterna…

Vi fick lära oss att en meter var en av de första gemensamma måttenheten. Vi har övat på att mäta med hjälp av olika saker, med olika kroppsdelar samt med linjal. Vid användandet av linjal har vi varit noggranna med att starta från siffran 0. Vi har lärt oss att centimeter är en enhet som förkortas cm.

Vänliga hälsningar / pedagogerna i Neptunus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *