Hej alla härliga följare till Saturnus. Ännu en månad har gått och vi är i full gång med två nya projekt inom områdena välbefinnande/SV/No och inom SO. Vi har i början av terminen startat upp vår nya bok Hjärnstark av Anders Hansen och Mats Wänblad. En bok som vi kommer läsa både i skolan och hemma för öka vårt välbefinnande. Vi hoppas att projektet kommer ge oss massor av rörelseglädje som ger oss mänger av energi till allt lära oss massor av nya saker. Vi har också vårt nya projekt om forntiden där vi kommer ta oss tillbaka i tiden och lära oss hur det var leva förr vi kommer börja i urtiden för att sedan ta oss igenom istiden, stenåldern, bronsålder och järnåldern där vi kommer avsluta i Vikingatiden. Vår tidslinje slutar ju inte här men nästa ålder kommer de få lära sig mer om i Jupiter (åk 4).

Kunskaper:

SO – Forntiden

Vi börjar vår resa med att titta tillbaka på vad vi pratat om i Uranus. Då fick vi höra om att livet startade i vattnet för ca 3000 miljoner år sedan. Vi gjorde en snabb återblick genom att titta på Naturhistoriska riksmuseets film om fossil och Evolution (https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/37HEDLR1NR) Därefter satte vi fart mot människan historia och vilka olika historiska åldrar vi har haft sedan urtiden tog slut.
Tillsammans kom vi fram till att vi har Istiden, Stenålder (jägarstenålder och bondestenåldern), Bronsålder och Järnålder. Eleverna fick här titta på olika bilder från de olika åldrarna och fundera kring hur den här resan kan ha sätt ut. Vilken bild kan ha varit respektive ålder? Vilken ålder kommer först? Därefter fick eleverna göra sin egna tidslinje och klistra in i sin projektbok när vi sorterat bilderna.

Därefter gick vi över till människans historia och tittade på hur vårt släktträd såg ut och vilka olika arter som funnits. Astralopitecus, Homo Habiles, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis och Homo Sapiens. Vi tittade på hur de såg ut och hur de förändrats genom tiden och vilka förmågor de olika haft. Vi tittade även här på ett program från Naturhistoriska riksmuseet om förmänniskan (https://play.mediaflowpro.com/ovp/16/32GEX144WV). Samt läste en text för att förstå lite mer.

I grön fick de sedan skapa sin egen förmänniska av lera för att sedan måla och klä. De fick sedan beskriva och berätta om hur just de trodde att deras förmänniskan hade levt under sin tid på jorden.

Vi avslutade sedan veckan med att besöka istiden. Vi tittade på filmen Istiden, medan vi tittade fick eleverna skriva ned vad de hörde. När filmen var klar skrev och rita de i par om vad de kom ihåg. När de ritat och skrivit i ca 10 minuter fick de sedan gå runt i klassrummet och berätta vad de hade noterat på sitt papper. De som inte hade kommit på 6 olika saker kunde nu ta hjälp av sina kompisar genom att fylla på deras papper.

Normer och värden / Skolan hem

Välbefinnande/NO/SV – Hjärnstark

Efter jullovet presenterade vi boken Hjärnstark för våra elever. Vi började med att bara titta på framsidan och bokens register för att börja fundera kring vad den här boken skulle kunna ge oss. Eleverna vara väldigt engagerade och tyckte kapitlen kändes spännande att tillsammans få möjlighet att bli gladare, mindre stressad, få en större inblick i hur hjärnan fungerar, vad är Adhd och vilka fördelar finns här? Hur kan vi bli mer kreativa och bli en bättre gamer något som såklart blev väldigt intressant. Även kapitlet om skärmtankar då många upplevde att vad vi ser mycket på mobilen eller ipaden som påverkar oss både saker som gör att vi blir glada men ibland även ledsna vilket brukar kännas lite jobbigt. Vi kände även att vi alla ville ha ett bättre minne som var bokens näst sista kapitel. Frågan är bara om vi kan få allt detta genom att bara röra på oss vilket vi nu i inledningen och i det första kapitlet fått höra. Detta kommer bli en spännande resa tillsammans.

Vi fick under veckan testa på att spela ett rörelse spel där vi kunde landa på uppgifter som uppmanade oss att röra på oss. Detta upplevdes lite jobbigt när hjärtat fick jobba men även roligt så många skratt.

Läxan denna vecka är även rörelse och här gäller det att hitta sin “mördarbacke” som beskriv i boken eller någon annan typ av aktivitet som gör att vi måste röra på oss i ca 30 minuter eller mer så att pulsen ökar. Du ska sedan notera i ditt läxhäfte hur du upplevde att det kändes. Lycka till.

Matematik – Bråk

Efter julen satte vi även fart med kapitlet om bråk i matteboken. VI har här övat på att dela upp en hel på olika sätt. Vi har även delat upp antal i delar. Vi har jämför bråk med samma nämnare men även med olika nämnare. För att få en uppfattning kring hur stor olika delar kan vara. Vi har till hjälp haft bråkmaterial till hands. Vi har även gjort spel och domino bråkkort som de fått göra tillsammans. Vi har pratat om begreppen nämnare och täljare. Vi kom alla på att det är nämnaren som bestämmer hur stor en bit kommer att vara och att täljaren är antalet bitar vi får.

Självklart så hittade vi även bråk i vår vardag i matsalen. 🙂 Här kan ni se dagens mat uppäten till hälften eller en andradel.

Tack för den här månaden, ses snart igen!

Pedagogerna i Saturnus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *