Hej!
Här kommer Uranus månadsbrev för februari.

Lemshagas vision

Vår skola vill vara en trygg mötesplats, för det livslånga lärandet, i en föränderlig värld.… en skola som tar till vara och låter sig utmanas av barns och ungdomars unika egenskaper och sätt att lära.

Om föräldramedverkan i den pedgogiska profilen

Vi vill uppmuntra föräldrar till ett större engagemang och en djupare delaktighet i elevens lärande under hela skoltiden. Vi vill att välkomnandets etik visar sig såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi vill utveckla skolans verksamhet i dialog och samverkan med föräldrar, närsamhälle, näringsliv och forskning.

Under de senaste veckorna har vi haft föräldramöte i klassen och utvecklingssamtal med alla familjer. Att ha en nära dialog med föräldrar och en god samverkan är mycket viktigt för att vi tillsammans ska kunna stödja och hjälpa varje barn i deras utveckling. Extra viktigt är det i de yngre åldrarna då vi tillsammans kan skapa en bra stämning och öppenhet för varandras olikheter och styrkor. Vi vill ha en kultur där alla känner sig sedda och bekräftade och att alla känner sig välkomna som de är.

Att kunna skapa ett förtroende och en god dialog kan ta tid. Men med ödmjukhet och lyssnande tror vi att man kommer långt. Ingen av oss är fullkomlig, men vi gör vårt bästa.

När föräldrar känner sig informerade och delaktiga kan de lättare följa elevernas kunskaper och lärande. Fint är också när föräldrar känner sig inbjudna och tar egna initiativ att dela med sig av kunskaper och erfarenheter i våra projekt.

Så var det t ex förra läsåret i projektet ”Vårt samhälle” då många föräldrar besökte oss och berättade om sina yrken. Vi blev också inbjudna till Gustavsbergs hamn där vi gjorde en liten undersökande promenad.

I projektet om God hälsa och välbefinnande bjöd vi, under föräldramötet, in föräldrarna att vara med och fundera över hur vi kan få en balans mellan aktivitet och vila. Eleverna fick samma fråga under veckans lektion i vårt projekt. De fick också ta del av föräldrarnas tankar.

Några av föräldrarnas tankar:
* Planera in ledig tid och aktiviteter fria dagar.
* Träna/röra sig tillsammans,
* Tydliga rutiner
* Prioritera vila
* Uppmuntra att skippa skärm
* Uppstyrd skärmtid (även tillsammans)
* Okej att göra ingenting
* Bra sömnrutiner
* Gemensam tid för reflektion innan läggning
* Viktigt att röra på sig ”kroppsligt trött”
* Andas 
* Micropauser
* Byta fokus
* Egentid läsning
* Idrott/träning
* Planera, sätta förväntan

Några av barnens tankar
* Träna – rida -tennis
* Springa i skogen
* Vara med sin familj
* Vara hos mormor och morfar
* Bada
* När man äter mellanmål
* Vila
* Gosa med husdjur och kompisar
* Inte I-pad för sent
* Dricka varm mjölk
* Klia på ryggen
* Lugn musik
* Vara uppe sent för att somna
* Räkna får

En gemensam tanke från barnen är att våra familjer oftast fungerar bra under resor. Då är vi tillsammans, men kan också få lite tid var för sig. Vi är aktiva och har även chans till vila. Det blir inte så mycket digital tid, eftersom det finns så mycket annat som kan inspirera. Det blir en balans mellan aktivitet och vila.

Nu kan samtalen fortsätta i hemmen…!

NO Rymdprojektet

Månen har fascinerats av många människor och i vårt projekt om månen lär vi oss använda begrepp. Att arbeta språkutvecklande handlar även om att sätta ord på sina tankar och lyssna på sina klasskamraters tankar. Detta fördjupar förståelsen. Vi använder rutiner för att ta reda på barnens förkunskaper och sedan bygga vidare på dessa och utforska.

Vi har börjat med att ta reda på om hur månens faser fungerar: Hur kan månen bli fullmåne sen halvmåne, nymåne och en skära? Försök gärna titta ut på vinterhimlen och betrakta månens faser. Är månen påväg att bli nymåne eller fullmåne?

Hälsningar från elever och pedagoger i Uranus


One Comment

  1. Tack för fin verksamhet och tack för värdefulla funderingar tillsammans med barnen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *