Friluftsliv

Under vårt friluftsliv utnyttjar vi vår fantastiska närmiljö! Vi går ut till skogen, ängen, IP osv. Vi började med temat “vilda djur i Sverige” samt hur vi kan ta hand om vår natur. Vi har hittat massor av spår av vilda djur t.ex hare, rådjur, älg, olika fåglar och möss. Vi plockar skräp, leker olika lekar och bygger kojor och njuter av tiden tillsammans utomhus! 

Framöver kommer vi att  jobba mer med naturen, sagor och allemansrätten.

Matematik

Inom matematiken har vi jobbat med talen upp till 40. Eleverna har introducerats till positionssystemet för att bygga förståelse för siffrans värde i talet. Spelar det någon roll var jag sätter 1:an eller 8:an i talet arton? Vad är siffrornas värde beroende på var de står i relation till varandra? Att upptäcka skillnaden och få förståelse för positionssystemet är grundläggande för elevernas taluppfattning. Eleverna kommer med olika sätt att lösa uppgifter och på så vis lär vi oss av varandra och hittar nya sätt att tänka. Vi gör uppgifter enskilt och tillsammans, använder konkret material, spelar mattespel m.m. 

Nu ligger fokus på addition och subtraktion i samma talområde. Vi använder oss av olika strategier som de mött tidigare. 

SO

Vad är ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle?  Vi har diskuterat att det är en plats där människor bor och samarbetar. Att det är bra att vara tillsammans och att det skulle bli svårt att klara sig helt ensam. Vi kom fram till att i ett samhälle hjälper människor varandra:

Du kan få hjälp med sjukvård om du blir sjuk. Du kan få hjälp av polisen om du har blivit utsatt för ett brott. Du får gå i skolan och du kan vara med i olika fritidsaktiviteter.
Du kan också besöka en lekplats, ett museum, en ishall, ett badhus eller ett bibliotek.
Vuxna arbetar med olika saker för att samhället ska fungera. En sjuksköterska hjälper någon som är sjuk, en brandman släcker en brand, en sopbilschaufför samlar in sopor och en förskollärare tar hand om barnen på en förskola. Det finns många olika yrken i ett samhälle. Vi kom också fram till att blommor, parkbänkar, lekplatser osv är viktiga för att man ska trivas och ha roligt. 

Tillsammans två och två fick de fundera och diskutera detta och rita ner ett samhälle på ett papper. Det engagerade många och det var härligt att få höra alla barnens kloka tankar!

NO

Äntligen är våren här och vi har startat upp vårt arbete kring årstiden. Tillsammans repeterade vi vilka olika årstider vi har och att vi har dem på grund av att jordklotet lutar. I par vick eleverna skriva ner olika vårtecken som de sedan delade med sig av. Det var nyfikna barn som sedan gick ut i solen och letade vårtecken. Vi såg solen, hittade bland annat knoppar, gröna blad och en liten harpalt. Framöver kommer vi lära oss mer om vad som händer i naturen. Vi kommer titta närmare på några vårblommor och blommans delar samt djur som vaknar och några fåglar som återvänder. 

Vänliga hälsningar / pedagogerna i Neptunus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *