Kunskaper:

Svenska: Den magiska dörren

Varje vecka skriver vi ett nytt kapitel i den bok som kommer att heta “Den magiska dörren”. Vi har nu kommit halvvägs in i boken och vi övar på att fördjupa skrivandet. Varje elev får hjälp med att föra berättelsen framåt då varje kapitel har en färdig ram. Det är sen elevernas uppgift att fylla kapitlet med innehåll med sin otroliga fantasi och skrivlust. 

I kapitel 5 och 6 har vi övat på att just fördjupa ett problem. I berättelsen finns ett grundproblem där en varelse bakom en magisk dörr behöver hjälp med något i sin värld. Huvudpersonen är den enda som kan hjälpa till och lyckas, tillslut, ta sig in genom den magiska dörren. I den magiska världen som gömmer sig bakom dörren möts huvudpersonen och varelsen. Det är nu problemet fördjupas och eleverna utmanas att göra problemet svårare och allt känns för en stund hopplöst.

Matematik: omkrets, area och skala

Den här månaden har vi lärt oss helt nya färdigheter, förmågor och begrepp. Vi har nämligen lärt oss att mäta omkrets och area. 

Vi har mätt omkrets med hjälp av rutor på ett rutpapper och genom att mäta i centimeter med linjal. Vi har också övat på att beräkna omkrets i meter. Vi har gjort uppgifter där vi fått ett visst antal kuber och experimenterat med hur vi kan sätta ihop kuberna för att få så stor eller liten omkrets som möjligt. 

När vi vill beräkna omkretsen använder vi addition för att lägga ihop alla sidor och när vi ska beräkna area kan multiplikation hjälpa oss. Det upptäckte vi genom att titta på rektanglar som var ritade på ett rutat papper. En kompis hittade snabbt rader med rutor och kom på att om vi multiplicerar antalet rader med antalet rutor i varje rad så får vi veta hur många rutor som utgör ytan.

SO: Forntiden

Vi inledde vårt projekt om Forntiden med att påminna oss om hur jorden skapades, därefter ökade vi på vår kunskap om urtiden och människosläktets utveckling. Sedan dess har vi lärt oss om istiden och stenåldern.

För att lära oss om de olika åldrarna har vi tittat på filmer och läst texter. När vi sett film har eleverna fått samla stödord under tiden. När vi sett klart filmen har de fått samtala om sina stödord. Därefter har de fått skriva en faktatext, en gång gemensamt och nästa gång på egen hand. 

I par har eleverna fått läsa texter om de olika åldrarna. De har både fått samtala utifrån frågor samt svarat på läsförståelsefrågor. För att bearbeta och sammanfatta läst text på ett nytt sätt har eleverna fått sortera nyckelord under rubrikerna “hade, gjorde och bodde”.

Vi har dessutom skapat både grottmålningar med inspiration av Lascauxgrottan och gjort tandhalsband i trolldeg.

Här kan ni se vad klasserna gör i syslöjd just nu.

Tänk att det kunde byggas av snö på det här viset för bara några veckor sedan!

Nu ser vi fram emot en ny månad och att få fortsätta alla våra spännande projekt!

Glada hälsningar,

Saturnus med pedagoger

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *