Hej alla!

Välbefinnande

Ett av Lemshagas 3 års mål är att främja vårt välbefinnande. Vi i Pluto har valt att arbeta och fördjupat oss i områdena rörelse och känslor. I vårt arbete om känslor tar vi grund från böckerna Färgmonstret av Anna Llenas, och Felicity Brooks böcker Allt om känslor och Allt om jobbiga känslor: oro och rädslor. Vi har även inspirerats av Känsloboken: för dig som går på lågstadiet av Reyhaneh Ahangaran i vårt arbete.

I boken Hjärnstark junior av Anders Hansen och Mats Wänblad inspireras vi till rörelse. Författarna uttrycker att hjärnan får motion genom rörelse och att vi på så sätt blir starkare, smartare och gladare. Vi vill därav ge våra elever fler tillfällen till rörelse och återhämtning för att öka deras möjligheter till utveckling och ett gott välbefinnande. 

Rörelse

Motion, rörelse och avslappning hjälper din kropp att lättare urskilja dina känslor. Vi vill därav ge våra elever fler tillfällen till rörelse och återhämtning för att öka deras möjligheter till utveckling och ett gott välbefinnande. Vi har rörelse under flera tillfällen under skoldagen. Fram till sportlovet började vi varje skoldag med Tabata ute på skolgården. Efter lunch och högläsningen, ser vi  på ett avsnitt av Rörelseäventyret från Skolplus som bjuder in till rörelse. Vi lägger också in korta rörelsepass när vi ser att behovet finns under dagen. 

Förutom rörelse så ger vi även eleverna möjlighet att varva ner innan fritidsdagen börjar, genom olika avslappningsövningar eller massage vid skoldagens slut. 

I vårt arbete med motion, rörelse och avslappning vill vi ge eleverna en större kunskap om och förståelse för varför det är bra att för kropp och knopp att röra på sig och hur den reagerar på detta. 

Känslor

Genom att fördjupa oss i ämnet känslor vill vi ge eleverna större förståelse för vad känslor är och hur de uppstår. Vi vill hjälpa våra elever att förstå sig själva och andra bättre, samt kunna identifiera sina känslor, sortera och sätta ord på dem. Detta för att bättre förstå varför de kan reagera som de gör i olika situationer. 

För att ta reda på vilka förkunskaper och tankar vi har i ämnet känslor. Inledde vi med att samtala tillsammans utifrån frågeställningarna: 

  • Vad är känslor? 
  • Vilka känslor känner du till? 

Vi samlade alla tankar i en stor tankekarta på tavlan. 

Vi tittade på kort med känslobjörnar och samtalade om vilka känslor björnarna hade. Därefter lyssnade vi på olika musikstycken som skulle väcka olika känslor inom oss. Vi dansade ledset, argt, glatt lugnt och rädda.

Vi läser om Färgmonstret som har trasslat till det rejält, hen är intrasslad i flera olika känslor och känner sig förvirrad. Under projektets gång kommer vi tillsammans hjälpa monstret att sortera sina känslor. I skrivandets stund har vi hunnit hjälpa monstret att förstå och sortera känslan glad och arg. 

Eleverna har fått fundera över vad som gör dem själva glada, vart känslan sitter i kroppen samt hur de gör för att sprida glädje till andra personer. 

Eleverna har också funderat över vad som gör dem arga, vart den arga känslan sitter i kroppen och samt vad de behöver och har för strategier när de blir arga. 

Eleverna har fått rita och skriva sina tankar om känslan glädje och arg i häftet Mina känslor

I vårt arbete med känslor har eleverna målat självporträtt över hur de ser ut när de är glada och arga. Vi började med att fundera över hur ansiktet ser ut när man är glad respektive arg. Som till exempel att munnen ofta ler eller skrattar när man vi är glada, medan mungiporna är mer neråt eller sammanbitna när man är arg. 

Vi har arbetat med ord och begrepp som vi kopplar till ordet glad och arg. Dessa ord sorterade vi sedan in i våra känsloburkar som sitter på väggen i våra klassrum. Till begreppet glad kunde vi till exempel koppla orden uppspelt, rolig, stolt, bra, pigg, lycklig, fnittrig och munter.  Till begreppet arg kopplade vi ord som irriterad, förbannad, ilsken, sur, butter och bitter.

Trevlig helg!

/Elever och pedagoger i Pluto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *