Kunskaper:

Nationella prov för oss i Saturnus

Denna månad har varit full av nationella prov och alla elever har varit så fantastiskt bra på att hålla fokus och verkligen ta sig an alla uppgifter på sitt sätt och vågat utmana sig själv när något blivit svårt. Stor applåd till er alla för väl genomförda prov.

Vad har vi gjort då? Jo alla proven bygger på en berättelse om barnen Nova och Troj som upplever olika äventyr utifrån vad vi kommer möta för problem i våra matteprov och Svenskaprov. Som hjälp att förstå hur det ser ut i staden där Nova och Troj bor så har skolverket skickat med en bild. Bilden får vi sedan bygga på med ytterligare bilder och ord allt eftersom vi genomför ett delprov, när alla proven var klar hade vi fyllt alla tomrum och en lättnat kunde kännas och firades med fika och film.

I matematiken har alla elever fått utföra ett muntligt prov i en mindre grupp där vi diskuterade olika former. Som tur var hade Singma vår mattebok precis hunnit ta upp detta så eleverna kunde utföra provet med bravur. Därefter följde alla 7 delprov där eleverna fick visa upp sina kunskaper inom matematikens alla delar.

I svenska har eleverna skrivit en berättande och en faktatext de har även läst en berättelse och en faktatext för att därefter besvara frågor. Detta för att visa på att de har förstått det som stod i texten. Vi har även i svenskan gjort en muntlig gruppuppgift där de i år fick diskutera kring vad som fanns i en låda som vi kunde se guppa i vattnet på bilden från skolverket. De skulle här gemensamt diskutera och reflektera för att tillsammans komma fram till ett gemensamt beslut. Härligt att se hur de går till väga och bjuder in alla i samtalet.

Engelska – Moving day

I vårt material Champ i engelska har vi fått lära känna karaktärerna Charlie och Taylor som flyger till olika platser i världen för att öva oss på samtliga förmågor i engelska lyssna och läsa, tala och samtala, samt skriva. I veckans kapitel: Moving day får vi följa med familjen Rooney när de ska flytta.

Tillsammans fick vi lyssna och läsa om hur familjen Rooneys flyttar in i ett nytt hus i Manchester, England. När vi lyssnat på berättelsen så läste vi texten i par och översätta. Därefter fick vi även lyssna till ett samtal mellan the Rooneys där de pratar om vilka möbler de vill köpa. Vi övar här på hörförståelse då vi efter att vi lyssnat enskilt får besvara olika frågor i vår workbook utifrån vilken möbel de köpte och hur de såg ut därefter går vi tillsammans igenom svaren så att alla har förstått rätt.

Till varje kapitel finns även en bild som ger oss möjlighet att öva att tala och samtala utifrån. Vi uppmanas här att samtala om bilden. Vad tror vi dagens kapitel handlar om? Vad får dig att säga det? Vilka olika saker kan vi se? Hur ser det ut i ditt rum?

Vi övar även på att samtala utifrån två olika bilder med möbler som hade samma möbler men där färgen på möblerna skiljer sig åt. Eleverna får här ställa frågor till varandra och besvara vad de ser. ex:
– My sofa is red.
– What colour is your sofa?

Vi övar därefter vår workbook på orden: sofa, table, bed, lamp, carpet, curtain, picture, chairs, kitchen, living room, bedroom and bathroom genom olika skriv övningar. Orden övas även i Bingel där eleverna får fortsätta skriva orden. Eleverna utmanades även under veckan att rita och skriva om sitt rum hemma. Vilket var roligt att se hur de utvecklat sitt skrivande.

Idrott och hälsa / Friluftsliv

En hälsning från Yulia vår idrottslärare för Saturnus:

Hej!
Vi har jobbat många månader inne i idrottshallen. Elever fick prova olika hinderbanor, många  övningar för att utveckla grund motorik, leka gamla och nya lekar, spela olika idrotter och träna på att samarbeta, blir bra förlorare/vinnare, reflektera hur kroppen reagerar när man tränar och varför kroppen reagerar så. Jag försökte jobba varje lektion med tema känslor, hur man hanterar känslor osv. Och vi hade mycket fokus på respekt för varandra, skolans miljö och naturen. På friluftsliv var vi ofta i skogen och jobbade med olika områden , till exempel allemansrätten, vilda djur, olika former och fantasier, leker i utemiljön. Elever fick prova tälja och vi kommer lära oss att bygga vindskydd, fixa tält och packa ryggsäck till vandringen. I planen finns också lektion där vi gör upp eld och grillar. Vill passa på och säga att jag ser fram emot lektioner med era barn. Väldigt många frågor,  funderingar och önskemål får jag från alla grupper. Det är roligt och viktigt att se hur nyfikna och hur stor önskan att prova, utforska och lära sig finns i grupperna. Jag är väldigt nöjd och vill tacka er, föräldrar för bra samarbete!
// Yulia

Trevlig helg

önskar elever och pedagoger i Saturnus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *