Hej alla!

Årstiden vår

Nu är äntligen våren här och vi har under några veckor studerat och lärt oss mer om vad som faktiskt händer under denna årstid. Vi började med att fundera över vad vi visste om våren och vad som händer i naturen. Vi började skriva på vår tankekarta. Några av de saker som eleverna tog upp var till exempel att flyttfåglarna kommer tillbaka, att det blir grönare och att det växer upp blommor, att det blir ljusare, att djur börjar vakna upp ur sin vinterdvala och att många djur börjar få ungar. Efteråt såg vi på en film om våren och därefter fyllde vi på vår tankekarta med nya fakta som vi lärt oss från filmen. 

Därefter gick vi till en av våra skogsplatser i vår närmiljö. Eleverna hade till uppgift att se om de kunde se några av de vårtecken vi tidigare pratat om och skrivit in i vår tankekarta. Vid vårt första besök kunde vi inte se så många vårtecken. Vi såg några knoppar, hörde fågelkvitter och hittade några nyfikna insekter som gömde sig väl under löven. Några veckor senare gjorde vi ett nytt besök i naturen. Vid detta tillfälle kunde vi se fler tydliga vårtecken, som till exempel påskliljor, vitsippor, blåsippor, en padda, fler insekter samt att det var mycket grönare på den plats vi tidigare studerat.

På fritids har eleverna fått i uppgift att planera olika blommor. Eleverna har sedan studerat och följt sina växter från frö till planta. Vi började med att fundera över vad en blomma eller växt faktiskt behöver för att kunna leva. Vi såg olika filmer om växter och fick se hur det såg ut när ett frö gror i jorden för att sedan växa upp till en planta. I samband med detta diskuterade vi och läste om hur blommans livscykel såg ut, från frö till blomma. Dessutom studerade och funderade vi över vad blommans olika delar heter. Därefter så gjorde vi små häften med all fakta vi lärt oss om blomman.

På Lemshaga får vi varje år besök av ett tydligt vårtecken, paddor. Under några dagar såg vi allt fler paddor som krupit fram ur sina gömställen och var i hög färd med att fortplanta sig. Många av paddorna tyckte sig röra sig ner mot vår lilla sjö här på Lemshaga. Som vi tidigare lärt oss så visste vi att flera djur fortplantar sig under denna årstid, så även paddorna. Eleverna var mycket nyfikna och ville nu lära sig mer om grodor och paddor. Vid vårt senaste NO-tillfälle valde vi att läsa fakta om groddjur och såg en film om grodor/paddor. Därefter försökte vi sortera vår fakta om paddor i en 6-fältare. Eleverna fick sedan välja 3 fakta som de fick rita och skriva om. De elever som ville fick även göra ett pyssel med grodor. 

Trevlig helg!

/Eleverna och pedagogerna i Pluto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *