Hej!

Här kommer Plutos sista månadsbrev för detta läsår.

Tema välbefinnande

I tidigare månadsbrev har vi berättat om vårt arbete med välbefinnande och tema känslor. Där har eleverna fått lära sig mer om olika känslor och genom olika övningar och uppgifter har det fått träna på att uttrycka och beskriva sina egna känslor. 

Som nästa steg i vårt arbete ville vi att eleverna skulle få möjlighet att bli bättre på att uppmärksamma och förstå varandras känslor. Att få veta vilken känsla en kompis har just nu gör det lättare för oss att förstå kompisens sinnesstämning och beteende och det hjälper oss att bemöta kompisen på bästa sätt. Verktyget vi använder oss av kallar vi för Känsloväggen / Känslokorten. Varje kort visar en av de känslor som vi arbetat med under projektet: glad, arg, ledsen, lugn, rädd och kär.

Varje morgon och efter lunch får eleverna sätta upp sin klädnypa med sitt namn utifrån vilken känsla hen befinner sig i. Vid samlingen uppmärksammar vi vilken känsla alla elever har. De elever som vill får berätta varför de känner som de gör. Vissa vill berätta i helklass och andra delar det enskilt med läraren.

Kompisen kanske berättar att hen känner sig ledsen för att hen saknar en familjemedlem som är bortrest eller husdjur som inte finns längre. Kompisen kanske berättar att hen är arg för att den haft en dålig morgon eller varit i en konflikt med någon. Eller så berättar kompisen att den är glad för att den ser framemot något roligt som ska hända. 

Att få höra kompisarnas förklaring till varför de känner just den känslan gör att vi lär känna varandra bättre, får en större förståelse och empati för varandra. Vi samtalar vidare om hur vi på bästa sätt kan möta kompisen i sin känsla och frågar även hen hur den önskar bli bemött. 

Att dagligen uppmärksamma varandras känslor upplever vi har stärkt gruppen och deras sammanhållning.

Vara vänner – vänskap, relationer och mod

Kopplat till vårt projekt om känslor och välbefinnande har vi även börjat titta på och arbeta med serien Vara Vänner som lyfter olika kompisdilemman. 

“Hur säger man ifrån när någon är elak? Kan man vara taskig utan att förstå det själv? Varför är vissa så rädda för människor som är ”annorlunda”? Varför finns det så ofta några som står bredvid och inte gör någonting när ett barn blir utsatt? Och framförallt: Hur ska man göra för att våga stå upp för sig själv eller för en kompis?”(Vara vänner, UR). 

Serien ger en bra grund för diskussionen kring vänskap, utanförskap och mod. Vi märker att eleverna har blivit bättre på att utforska, beskriva och prata om känslor samt sätta sig in i hur andra faktiskt kan känna sig i olika situationer. De har även visat att det har många bra lösningar på de olika dilemman som dykt upp. 

Trevlig helg!

/Elever och pedagoger i Pluto

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *