Hej alla fantastiska Neptunusar!

Tack för en fin månad tillsammans! Vi gjort mycket skoj och lärt oss massor, men i detta brev har vi valt att fokusera på skolans dag och klockan i matematiken.

Skolans dag

Vilken fantastisk dag vi hade tillsammans! Under dagen fick Lemshagas familjer komma och besöka oss och våra olika verksamheter. Alla gårdar och klassrum var öppna och det bjöds på olika aktiviteter och utställningar. 

Våra grupper hade tillsammans skapat en digital tipsrunda kring olika miljöfrågor som vi arbetat med i några veckor. Barnen hade med stor entusiasm spelat in filmer där de ställer frågor och ger olika alternativ som svar. 

Vi skapade även egna planteringskrukor av tidningspapper och planterade ett hemligt frö. Allt i andan kring vårt miljötema!

Sedan var det dags för det gemensamma skolloppet där alla barn och familjer fick vara delaktiga. Rörelse och lärande hör ihop och vilken bättre avslutning på dagen kunde vi haft? Banan var pyntad av barnen och heja-rop hördes längs hela banan. Trots värmen så gjorde alla sitt bästa och det var svettiga barn och vuxna som tog sig flera varv kring banan. 

Så roligt att så många kunde vara med denna dag! 

Matematik- klockan

Vi tyckte det var “på tiden” att vi fick lära oss mer om klockan, tid och tidsuppfattning innan vi alla går på sommarlov.

Vi har gått igenom grunderna för begreppet tid från olika perspektiv, såsom att ange en tidpunkt och hur det visas på klockan, hur vi tidsordnar händelser samt tidsperspektiv kring hur långt någonting tar. Vi har tränat på att läsa av tid och visa klockslag på en analog klocka med fokus på hel och halvtimme. Vi har arbetat med begrepp som före, efter, sedan, senare, tidigare, snabbare och långsammare i vardagsnära situationer. För att utveckla sin tidsuppfattning har vi kopplat till olika aktiviteter arbetat med begreppen sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor och år. Vi har prövat och utforskat; 

Hur lång tid det tar att sjunga en sång?

Klappa 3 gånger?

Ha en mattelektion?

Vi har skapat egna klockor som vi använder när vi visar olika klockslag och övar samtidigt in vad de olika visarna står för. Vi har lärt oss kring dagar, veckor och månader och övat på att hämta fakta från en kalender. Hur många dagar har April? Vilken veckodag är den 8 Juni? Kommer Mars innan eller efter April?

Programmet “tidsakuten” från urplay har varit ett bra komplement för att befästa de olika områdena. 

NO- miljö

Äntligen har vi samlat in tillräckligt med löv för att kunna fira vårt mål! Eftersom det fattades lite löv, fick barnen i uppgift att leta skräp på skolgården. För fem skräp fick man sätta upp ett löv.

Stort tack för en fin termin! Vi önskar er alla en härlig sommar!

/ Pedagogerna i Neptunus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *