Tag: 2023-2024

Tellus månadsbrev oktober

Varmt välkomna till Tellus månadsbrev för oktober. Vi har nu kommit ett bit in på höstterminen och har skapat nya rutiner som vi tillsammans har skapat. Vi har också skapat […]

Read More

Mars månadsbrev oktober

Geografi – Europa Vi har sedan läsårsstart arbetat med Europas geografi under lektioner i svenska och SO. Europas geografi ett brett tema som behandlar både naturgeografi och kulturgeografi såväl som […]

Read More

Venus månadsbrev oktober

Resan fortsätter … med Lemshagas ledord – “ett livslångt lärande i en föränderlig tid” – och nu är vi redan i oktober! Det märks på många sätt som t.ex. att […]

Read More

Plutos månadsbrev – Oktober

Hej alla! Kunskaper / Normer och Värden / Ansvar och inflytande SVENSKA LäsresanUnder året i förskoleklass kommer eleverna genom Läsresan att få:* Möta olika typer av texter, författare och illustratörer.* […]

Read More

Solen månadsbrev oktober

Solar, Solar, Solar! Ännu en månad har gått på ert sista läsår här på Lemshaga. Vi har som vanligt hunnit med massor. Förutom lektioner har vi haft skolfotografering, träffat SYV, […]

Read More